Hur finanstjänstesektorn snabbt kan förbättra tillgången till molnkompetens
Hem Krönika Hur finanstjänstesektorn snabbt kan förbättra tillgången till molnkompetens

Hur finanstjänstesektorn snabbt kan förbättra tillgången till molnkompetens

Publicerat av: Redaktionen

{KRÖNIKA] Mätvärdena kring molnadoption är både uppmuntrande och skrämmande.

När efterfrågan på digital transformation fortsätter att accelerera upptäcker organisationer att det inte kan finnas någon affärsstrategi utan molnet.

Ledande företag inser att de måste göra förändringar i sin strategiska användning av molnlösningar; från en teknikdifferentiator till en affärsaccelerator, som levererar tillväxt, innovation, smidighet och exceptionella upplevelser för både kunder, partners och anställda. På HCL har detta fått oss att tänka om kring hur molnet intelligent kan integreras i våra kunders större färdplaner för IT-utveckling. HCL CloudSmart förenar branschens IP-lösningar, hemmagjorda lösningar och erbjudanden, och en progressiv organisationskultur för att hjälpa företag att maximera sina investeringar. Detta omvärderar molnlandskapet för att erbjuda en anpassningsbar portfölj av smarta tjänster, drivna av automatisering, molntekniska muskler och ett kraftfullt partnerekosystem.

De främsta investeringarna i molnlösningar förväntas ske inom hälso- och sjukvårds-, detaljhandels-, telekom-, tillverknings-, stats- och finanstjänstesektorn. En ny studie inom den sistnämnda visade att 86 procent av de tillfrågade ansåg hybridmoln vara den perfekta driftsmodellen för deras organisation, medan 54 procent uppgav sig planera för att öka sin penetration av hybridmoln (från 15 procent förra året) under de kommande fem åren. Samma studie fann också att det fanns planer bland bolag inom finanstjänstesektorn att minska sitt beroende av traditionella, icke-molnanpassade datacenter från 14 procent till 4 procent inom ett år[1]. Även om detta är uppmuntrande och rätt väg in i en stabil framtid, så kvarstår en viktig fråga – Var finns talangerna för att kunna leverera mot en molnstrategi?

För att molnet ska få en central roll kring transformation, tillväxt, stabilitet och kundupplevelse, är det nödvändigt att ha molnkompetens, vilket tyvärr inte är lätt att hitta för de flesta företag. En studie[2] från 2020 visar att 94 procent av organisationerna kämpar för att hitta rätt molntalanger, medan 90 procent rapporterar bristande kompetens inom flera molndiscipliner, vilket belyser en skrämmande utmaning.

Talangunderskottet leder till att molnambitioner blir komplexa och frustrerande svåra att leva upp till. Utan de rätta talangerna tydliggörs branschens oförmåga att använda molnlösningar för att omfamna framväxande tekniker såsom AI och ML för innovation, förbättra on-demand-processerna, samt utnyttja molnbaserad teknik för DevOps och produktoptimering. Det skriande behovet av fullstack-molningenjörer och arkitekter med domänerfarenhet har aldrig varit mer påtagligt.

Hur finanstjänstesektorn snabbt kan förbättra tillgången till molnkompetensFinanstjänstesektorn står inför ett dubbelt problem kring att attrahera och behålla tekniska talanger. Det första handlar om den industrikultur som millennials (dagens växande talangbank) har svårt att relatera till och den andra om den kombinerade konkurrensen från fintech-startupbolag och techjättar som Amazon, Microsoft, Google och IBM.

Finanstjänstesektorn har en uppenbar lösning: Företagen måste vända sig till sina teknikpartners för att överbrygga talangunderskottet. Deras teknikpartners måste i sin tur öka sin rekryterings-, kompetens- och omskolningspraxis om de vill tillgodose den ohejdbara efterfrågan på molnkompetens.

På HCL inser vi att molnaspekten inom finanstjänstesektorn både innebär en stor utmaning och en möjlighet. Detta har lett till skapandet av en molnfokuserad strategi för att generera talanger, vilket våra kunder inom finanstjänstesektorn börjar uppskatta. Strategin har tre olika lager: Intensiva interna omskolnings- och uppgraderingsprogram, hackathons, samt rekryteringar i syfte att frambringa fullstack-molntalanger vars time-to-productivity-faktor är låg.

Det interna om- och uppskolningsprogrammet började som ett sätt att möta våra kunders digitala transformationsbehov. Vi har ett brett utbud av öppna utbildningsprogram, program ledda av virtuella instruktörer, samt självinlärnings- och e-learning-program. Dessa inkluderar moduler specifikt utformade för AWS, Azure och Google Cloud (utveckling, sysops, arkitektur, datateknik och DevOps), tillsammans med relevanta kurser i AI, ML, automatisering och molnteknologi. Dessa justeras rutinmässigt och nya program skräddarsys beroende på aktuella kundkrav. Målet är att överföra interna talanger från en roll till en annan, givet marknadens behov. Vår talangförbättringsstrategi baseras på behovet av att ha ett produkttekniskt tankesätt, i motsats till rena utvecklartankegångar, för att hjälpa till att framställa och leverera SaaS-produkter och skala molnmigrationsresor. Vi tittar på en ”Pi-formad” modell för kompetensutveckling, där varje resurs har en bred horisontell kunskapsuppsättning, med stöd av ett gediget kompetensdjup inom två specifika färdigheter.

Detta tillvägagångssätt hjälper till att utveckla en långsiktig talangbänk som kan migrera över projekt och hjälpa till att skala ner och upp krav på kort tid. Med hjälp av en kultur av interna CoEs (Centers of Excellence) och Innovation Labs, varav många är skapade i samarbete med     partners och kunder, har vi utvecklat utbildningsmoduler som omfattar specialiteter och uppmuntrar fullstackmöjligheter. Våra utbildningsprogram baseras, med exakt precision, på medarbetarnas färdigheter. De är projektagnostiska, känner igen den dynamiska affärsmiljö vi befinner oss i och investerar kontinuerligt för att säkerställa att vi är redo att, snabbt och skalbart, kunna leverera till våra kunder.

Förutom att ligga i linje med de mest rådande kraven, genomför HCL även en mängd utbildningsprogram, skräddarsydda för specifika behov över våra ekosystempartners, såsom AWS, Google Cloud, Azure, Cisco, Dell, Intel och IBM. Dessa är specialiserade utbildnings- och certifieringsprogram som bygger på utvecklande affärsbehov, tekniska uppgraderingar mm, i takt med att tekniken utvecklas. Vi har över 70 000 utbildade yrkesutövare inom många sådana kompetensområden och uppmuntrar även anställda att gå certifieringskurser i Cloud Foundry och Kubernetes, för att förbättra sina specialkunskaper inom moln och nätverk.

Den andra strategin för att utveckla nödvändiga färdigheter är genom hackathons. Vi har organiserat regelbundna hackathons, där färdigheter och expertiser hos deltagare inom olika teknologier testas tillsammans och där deras förmåga att tänka utanför boxen sätts på prov. Verktyg som Hackerrank och Codelity används för att noggrant utvärdera kompetensen hos deltagare, som sedan onboardas i vår Hack2Hire-modell för att uppfylla specifika rollkrav. Den tid som krävs för att nå produktivitet med denna strategi är anmärkningsvärt låg och ofta kan talangen delta i ett program med minimal tilläggsutbildning.

Slutligen använder vi även två metoder från ”den gamla skolan” för att bygga vår talangbank. Det första är ett sunt remissprogram för att rekrytera nya medarbetare med erforderlig kompetens. Detta påskyndar rekryteringen och de nya teammedlemmarna, smidigt sammansatta, hjälper fler teammedlemmar att utvecklas. Den andra metoden bygger på att bygga upp ett exemplariskt lager av talanger på toppnivå, bestående av branschens främsta sinnen. Dessa anställda kan fungera som magneter för att attrahera framtida talanger.

Behovet av avancerad molnkompetens kommer att fortsätta att växa. Många företag inom finanstjänstesektorn vet att bristen på sådan kompetens kommer att bli en stoppkloss för att utveckla nya produkter och förbättra kundupplevelsen. Dessa bolag måste leta efter partners som har tillgång till en pipeline av högutbildade och certifierade specialister, i stället för att själva snabbt försöka hitta molntalanger. Partners som dessa kan överbrygga talangklyftan, medan banken bygger upp sin egen interna talangpool.

Av:  Rahul Singh, President, Financial Services, HCL Technologies

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>