Helt ny VR-upplevelse från EVRY hjälper Länsförsäkringar Skåne att förebygga skador

EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag, har tillsammans med Länsförsäkringar Skånes innovationsbolag Lfant AB utvecklat en Virtual Reality-app för att förebygga vattenskador.

Pilotprojektet är ett första steg in i VR-världen för försäkringsbolaget. Samarbetet öppnar dörren för nya innovativa tillämpningar inom till exempel brand- och bilförsäkringar. För EVRY är projektet en viktig del av en strategisk satsning på X-Reality-teknik.

– Traditionellt kontaktar försäkringskunderna sitt försäkringsbolag först när en skada redan har inträffat. Vi vill bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder så att skador och olyckor aldrig inträffar, säger Lisa Olsson, operationellt ansvarig på Länsförsäkringar Skånes innovationsbolag Lfant.

Som en del i arbetet att förskjuta kunddialogen från skaderelaterad till förebyggande, gav Länsförsäkringar Skåne EVRY i uppdrag att utforska hur VR kan användas för att utbilda nyanställda, samarbetspartners och kunder på försäkringstjänster. Ett pilotprojekt har nu genomförts inom innovationsbolaget Lfant, som Länsförsäkringar Skåne har grundat för att snabbare kunna få fram innovativa lösningar och koncept.

Projektet resulterade i en app för att förebygga vattenskada i köket. Med hjälp av en
VR-enhet får försäkringstagaren uppleva hur det är att vara med om en vattenläcka.
Därefter ger appen stegvis information om hur man installerar ett vattenlarm. Appen ska uppmärksamma försäkringstagarna på behovet av ett vattenlarm och leda till en beteendeförändring.

Länsförsäkringar Skåne har köpt in VR-enheter och Samsung-mobiler som ska användas på kontor runt om i Skåne. Medarbetarna ska både kunna utbilda sig själva och använda tekniken på kundmötesplatser och på till exempel mässor.

– EVRY har satsat strategiskt på X-Reality-området, med att bredda användningen av teknik för VR, artificiell intelligens och augmented reality, de senaste två-tre åren.  Det här är den första VR-tillämpningen inom utbildning och försäljning. Vi tror att tekniken snart kommer att vara en naturlig kommunikationskanal och vill få marknaden att vidga sina vyer genom att visa på bra exempel på hur X-Reality kan användas inom olika branscher, säger
Robin Blomquist, ansvarig för innovation och strategi på EVRY.