Helsingborgsbolaget löser snabbare kreditkortsansökan genom Open Banking

För tio månader sedan slog EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) igenom fullt ut och många menar att vi är på väg in i en ny era för tjänster inom privatekonomi: Open Banking.

Helsingborgsbolaget löser snabbare kreditkortsansökan genom Open Banking 1Helsingborgsbaserade Smart Refill har tillstånd från Finansinspektionen att utveckla den nya typen av tjänster, och släpper nu sin andra Open Banking-tjänst.

Tjänsten lanseras i samarbete med Sparbankernas Kort som bland annat levererar kreditkortstjänster till 22 olika banker.

Tidigare har varje kreditkortsansökan skötts manuellt, men genom lanseringen blir processen nu digital och automatiserad. Henric Ungh, VD på Smart Refill, berättar:

– Vi ser en stark trend att konsumenter efterfrågar digitala, enkla och snabba tjänster, exempelvis när man ska ansöka om kreditkort. Genom att använda möjligheterna i Open Banking har Smart Refill nu utvecklat en så kallad kontoinformationstjänst som avsevärt förenklar och snabbar upp ansökningsprocessen för kreditkort hos Sparbankernas Kort, med bibehållen hög nivå vad gäller säkerhet och integritet.

Crosskey Banking Solutions, en nordisk leverantör av banksystem, har medverkat i projektet för att automatisera även kreditbedömningen i ansökningsflödet.

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) kräver sedan 14 september 2019 att bankerna tillgängliggör delar av den information de har om sina kunder. Godkända tredjepartsleverantörer kan använda informationen för att utveckla digitala tjänster för privatekonomi i form av kontoinformations- och betalningsinitieringstjänster. Tillstånd för att bli AISP (Account Information Service Provider) respektive PISP (Payment Initiation Service Provider) utfärdas av Finansinspektionen. Därefter står tillståndsinnehavaren under Finansinspektionens tillsyn. Smart Refill har ansökt om och beviljats båda som en del i certifieringen som Svenskt e-pengainstitut.

– Både Open Banking och att vara Svenskt e-pengainstitut ställer höga krav på organisation, system, rutiner och processer. Samtidigt stimulerar det innovation av tjänster och ökar säkerheten för nätbetalningar, avrundar Henric.