Head of Product Management rekryterad till Plexian

[PÅ STAN MED] FinTech-bolaget Plexian som utvecklar lojalitetslösningar har stärkt sitt team med en Head of Product Management.

Kristian Larsson

Kristian Larsson som har ett förflutet inom IKEA Communication och Resurs Bank är en av flera strategiska rekryteringar som är på väg in i det snabbväxande bolaget.

Kristian Larsson har över 20 års erfarenhet av kommunikation och digital produktutveckling. Närmast kommer Kristian från Resurs Bank där han som Delivery Manager inom Mobile & Web rekryterade och ansvarade för UX-teamet. Tidigare har Kristian även varit på IKEA Communication där han var med och byggde upp organisationen för global digital kommunikation.

      Den digitala produktutvecklingen har gjort stora framsteg de senaste åren där den ökande innovationstakten i digitaliseringen medför stora möjligheter. Regleringar samt ökade integritetskrav från kunder gör att företag måste bli mycket mer relevanta i sina erbjudanden för att attrahera morgondagens kunder. Kristians långa erfarenhet inom UX-driven produktutveckling kommer att bli en viktig strategisk tillgång för Plexian. Det säger Per-Anders Eriksson, CTO på Plexian.

Kristian Larsson sluter nu upp för att vara en del av den satsning som Plexian gör på lojalitetslösningar inom sport och detaljhandel.

      Jag vill driva affär, inte vara driven av en affär. I många företag är avståndet mellan beställare och produktutvecklare milsvid. Resultatet blir en sämre produkt, missnöjda kunder och en affär på tillbakagång. Det spelar ingen roll hur bra din affärsidé var från början. Du kommer att misslyckas ändå. På Plexian är produktutvecklingen innovationsdriven. Man har ett tydligt fokus på kundnyttan och produkten valideras kontinuerligt mot affärsmålen. Affär och utvecklare är del av samma produktutvecklingsteam, säger Kristian Larsson, nytillträdd Head of Product Management på Plexian.

Namn; Kristian Larsson
Ålder; 45
Bor;  Lerberget och Vellinge
Familj; Min hustru Christel, och sönerna Oscar 7, Victor 5, sedan ett tidigare äktenskap
Intressen; Matlagning, konst, litteratur, segling
Gillar; Vit tryffel
Ogillar; Stora bilar i allmänhet och stora dieselbilar i synnerhet. De är ett hån mot oss som sopsorterar och försöker göra skillnad.
Antal uppkopplade enheter; Jag undrar hur många som faktiskt svarar rätt på den frågan. Jag har ingen aning längre – många?
Kommande Resa; Hög tid för det men inget planerat.
Senast lästa bok; Ers Majestäts olycklige Kurt. En julklapp som stått oläst i bokhyllan i många år.