HCL lanserar ett globalt hackathon för att hitta långsiktiga tekniklösningar på COVID-19-pandemin

Utvecklare från hela världen tävlar under vägledning och stöd från ledande teknologi- och sjukvårdsföretag, akademiska experter och tankeledare.

HCL lanserar ett globalt hackathon för att hitta långsiktiga tekniklösningar på COVID-19-pandemin 1Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL)HCL Technologies, (HCL), tillkännagav idag lanseringen av “Better Health Hackathon: #CodeforCOVID19,” ett hackathon i flera olika faser.

Syftet är att samla in teknikinnovation för att hitta lösningar på den direkta och långsiktiga samhällseffekten av COVID-19-pandemin, inklusive pandemisk inneslutning och förebyggande; diagnoser, behandling och terapeutisk hantering; återhämtning och återgång till normalitet; samt att hitta systemlösningar inför framtida kriser.

Som en del av upplägget har HCL samarbetat med Microsoft och internationella SOS, världens största medicinska och resesäkerhetsföretag, som tillhandahåller företagsanpassade och tekniska övervakningslösningar till eventet och feedback till de tävlande lagen. Dessutom sammanför Better Health Hackathon en bred och prestigefylld grupp av chefer och företag över flera branscher, som ska fungera som domare och rådgivande panelmedlemmar, med bl a forskare från Johns Hopkins University, University of Cambridge, Tuck School of Business, University of Queensland, Indian Institute of Technology, Kanpur och ämnesexperter från HCL.

Tävlingen är öppen för teknikinnovatörer, entreprenörer och problemlösare från den globala utvecklargemenskapen. Hittills har Better Health Hackathon fått in mer än 7500 registreringar från över 600 unika organisationer och akademiska institutioner, som sträcker sig över 350 olika platser i 52 länder. För att engagera topptalanger inom kodning samarbetar Hackathon med BeMyApp, för att utnyttja dess expansiva nätverk av kodare och teknikentusiaster. Tävlingen är öppen för kvalificerade deltagare, som är minst 18 år.

“De unika förmågorna och styrkan i HCLs globala ekosystem av partners, i kombination med den enorma talangen och de skarpaste hjärnorna inom teknologi-, utvecklar- och entreprenörsgemenskapen, gör det möjligt för oss att göra en betydande insats under COVID-19-pandemin,” säger Arthur Filip, Executive Vice President, Sales Transformation & Marketing, HCL Technologies.  ”Teknologi spelar en viktig roll för att lindra de utmaningar som pandemin medför, genom att finna lösningar för framgångsrik inneslutning och omorientering av företag och samhällen. Vi är hedrade över att sammanställa en mycket entusiastisk, engagerad och djupt begåvad global gemenskap för att hjälpa oss alla i detta viktiga arbete. ”

”Vi är hedrade över att vara en del av detta initiativ tillsammans med vår kund HCL Technologies och är övertygade om att resultaten kommer att resultera i genombrott och fördelar för de anställdas hälsa och välbefinnande, vilket i slutändan har en stor inverkan på att stärka företagets motståndskraft, kontinuitet och hållbarhet,” säger Neeraj Balani, Managing Director, International SOS, Indien.

”Detta hackathon erbjuder en möjlighet för tekniska experter och innovativa tänkare att demonstera hur avancerad teknologi kan hjälpa till att identifiera lösningar på utmaningar och problem som samhällen står inför. Teknologi kan fungera som ett medel för att driva fram nya lösningar som kan bidra till att förbättra välbefinnandet i våra samhällen och förbereda oss för framtida hälsoutmaningar, ” säger Takuya Hirano, VP, Partner Services, Microsoft Corp.

Specifikt så kommer HCL Better Health Hackathon: # CodeForCOVID19 att behandla följande områden:

Förebyggande och inneslutning: #StayAtHome

Detta spår utforskar lösningar för att bättre kunna skydda de mest sårbara i våra samhällen, bättre kommunikation av pålitlig information, samt att hjälpa människor att effektivare hantera utmaningarna med självisolering. Det här spåret kommer att undersöka följande: Hur kan tekniska hjälpinsatser bidra till att #FlattenTheCurveg, genom att erbjuda en bättre livskvalitet för att uppmuntra människor att #StayAtHome?

Diagnoser, behandling och terapeutisk hantering

Denna inriktning fokuserar på olika sätt att bättre skydda och utrusta sjukvårdspersonal i frontlinjerna och de första respondenterna, samt effektivare hjälp åt de individer och organisationer som letar efter behandlingar och botemedel för COVID-19, med teknologilösningar.

Återhämtning och återgång till det normala

Detta spår dyker in i nästa samhällsfas, när restriktionerna om nedstängning har hävts. I avsaknad av ett färdigtestat och tillgängligt vaccin eller terapeutiska behandlingar mot COVID-19, måste vi hitta lösningar på hur teknologi kan skydda samhällen mot nya utbrott, inte minst när människor börjar återvända till offentligheten, i samband med att social distansering och andra restriktioner har upphört att gälla världen över.

Systemlösningar för kriser och pandemihantering

På detta område identifieras innovativa användningsmetoder kring nästa generations teknologilösningar för att planera inför de långsiktiga implikationerna av COVID-19, samt bättre förbereda sig för framtida globala pandemirelaterade utmaningar inom sjukvården och ekosystemen för samhällsservice.