Här är budgivaren som oftast vinner

Bostadssajten Booli har analyserat över 80 000 budgivningar för att se vilken budgivare som oftast vinner budgivningen.

Här är budgivaren som oftast vinner 1Undersökningen visar att det är den som ger sig in sist i budgivningen som oftast vinner.

– I vissa fall är det dubbelt så vanligt att den som ger sig in sist i budgivningen vinner än den som ger sig in näst sist. Sist in vinner oftast – förutom när det bara är två budgivare, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Statistiken är baserad på budgivningar i hela landet, och trenden är tydlig: det är den som ger sig in sist i budgivningen som oftast vinner. Ju fler budgivare som deltar, desto tydligare är det: den som gett sig in sist i budgivningen vinner dubbelt så ofta som den som är näst sist in.

Vilken budgivare vinner oftast?

Tabellen visar vilken budgivare som vinner hur ofta. Alltså: när det är två budgivare i en budgivning vinner budgivare nr 1 (den som lagt det första budet) i 56,1% av budgivningarna.

Budgivare nr ??
Antal Budgivare ?? 1 2 3 4 5 6
2 budgivare 56.1% 43.9%
3 budgivare 29.9% 29.3% 40.7%
4 budgivare 19.0% 19.2% 23.0% 38.8%
5 budgivare 13.4% 14.1% 14.6% 19.6% 38.4%
6 budgivare 10.5% 10.5% 10.6% 13.8% 18.2% 36.3%

Statistiken är framtagen från 80275 budgivningar från jan 1 2016 och fram till och med 7 maj 2018. Endast budgivningar med 5 bud eller fler är med i det statistiska urvalet. Ingen nyproduktion är med. I bifogad excelfil finns statistik uppdelad på bostadsrätter och villor.