Handelsbankens fond prisas som en av världens mest hållbara

Handelsbankens fond Hållbar Energi är en av fem fonder som får högsta pris inom kategorin global equity på Climetrics Fund Awards.

Handelsbankens fond prisas som en av världens mest hållbara
Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd på Handelsbanken Fonder

Priset delas ut av den icke-vinstdrivande miljöorganisationen CDP

Climetrics är en gratistjänst från CDP som rankar ca 20 000 fonder, en tredjedel av den globala fondmarknaden. Rankningen utgår ifrån portföljernas årliga redovisning av klimatförändringar, avskogning och vattenskydd. Det totala värdet av de granskade fonderna uppgår till 16 800 miljarder euro. Varje år genomförs Climetrics Fund Awards, där CDP prisar de mest hållbara fonderna.

– Företagens investeringar i framtida lösningar och deras övergång till mer hållbara verksamheter i linje med de Globala målen är väldigt viktiga för oss som organisation. Vi är tacksamma och stolta över att få ta emot detta pris från CDP för vår fond Hållbar Energi. För oss är priset en bekräftelse att hållbarhet och lönsamhet kan gå hand i hand. Vår ambition är att skapa värde för framtida generationer, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd på Handelsbanken Fonder.

Climetrics Fund Awards hålls den 2 mars.