HALT – ledarskapsträning med hästen som coach

Är du en ledare värd att följa?

HALT - ledarskapsträning med hästen som coach 1
H.A.L.T. – Ledarskapsträning med hästen som coach – Lyngås Gård, Onsala (H.A.L.T Horse Assisted Leadership Training®. )

Med hästunderstödd ledarskapsträning får du omedelbar feedback på ditt sätt att vara och agera. Hästen hjälper dig att bli varse dina förbättringsområden och känner direkt av om du ”talar sanning” eller ej. Hästen läser ditt kroppsspråk snabbare än du själv är medveten om vad du tänker och är 100 % ärlig!

Ledarskap behöver tränas

Ledarskap behöver ständigt tränas, baseras på erfarenheter och verkliga situationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare utövar du ett ledarskap. Tillsammans med traditionella ledarskapsteorier och metoder tar vi hästen till hjälp för att gestalta och spegla olika händelser i vardagen.

Det som händer i manegen tillsammans med hästen kan lätt översättas till styrelserummet, kontoret eller verkstadsgolvet. Genom samverkan med hästen i våra utbildningar får du som deltagare direktrespons på hur trovärdig du är som ledare.

Chefer som inte är ledare har svårt att få medarbetarna med sig.

Ledarskap handlar om teamskap – att kunna samverka, kommunicera, vara tydlig och lyhörd. Egenskaper och färdigheter som du kan träna tillsammans med hästen!

Vi utbildar tydliga ledare som förmår att navigera i förändring och som kan stödja både sina medarbetare och organisationen till fortsatt utveckling.

Hästen lär oss att vara närvarande och att vara tydliga i vårt budskap.

Tillsammans med hästen skapar vi en arena där vi synliggör och möjliggör positiv förändring.

EPS Human Invest AB och Lyngås Gård AB erbjuder möjligheten att utveckla ditt ledarskap, teamarbete och mycket mer genom H.A.L.T – Horse Assisted Leadership Training.

Öppna utbildningar hösten -19:

16/9, 7/10, 15/11, 22/11 kl 09.00 – 13.00

Plats: Lyngås Gård, Knaståsvägen 90, Onsala