GWS utvecklar e-learning åt Chubb

GWS Production AB (GWS) i Lund har tecknat avtal med försäkringsgiganten Chubb om att utveckla ett verktyg för e-learning åt användarna av plattformen ”Chubb Travel Smart”, utvecklad av GWS.

GWS utvecklar e-learning åt Chubb 1
GWS VD Andreas Rodman

Lösningen kommer att integreras i mobilappen och består av tolv olika moduler med fokus på olika risker för resenärer.

Hösten 2017 tecknade GWS och Chubb, världens största börsnoterade försäkringsbolag för sakförsäkringar, ett globalt samarbetsavtal. Kontraktet innebar utveckling och lansering av Chubbs säkerhetslösning för företagskunder ”Chubb Travel Smart”. Denna lanserades i december förra året och blivit en stor framgång på marknaden.

Den nya lösningen för e-learning, nätbaserad inlärning, kommer att vara interaktiv och innehålla video- och tävlingsmoment för att få maximalt genomslag. Den kommer även att påminna användare som är på väg till högriskplatser. Företagens säkerhetsavdelningar, HR och ansvariga chefer kan enkelt följa upp utbildningen för att se vilka anställda som har genomfört de tolv olika modulerna.

Insikten om riskerna för kvinnliga resenärer har aldrig varit större hos företagsledningarna enligt forskning från Global Business Travel Association och WWStay. Ändå har endast vart femte bolag någon särskild policy om säkerheten för kvinnliga affärsresenärer. Dessa frågor lyfts därför fram i det nya e-learningsverktyget från GWS.

Lösningen är dessutom utformad så att det är enkelt att lägga till ytterligare moduler när ett specifikt hot eller en ny reserisk uppstår.

Verktyget kommer att finnas tillgängligt på engelska, spanska, portugisiska, italienska och franska.

– Vi är mycket glada över det här e-learningsverktyget som kommer att ge våra kunder större kunskap och trygghet inför resandet och göra det lättare för dem att känna igen hotfulla situationer och veta hur man ska agera, säger Natasha Reoutt, Vice President, Accident & Health Multinational Business på Chubb.
– Verktyget hjälper våra kunder att ta sitt ansvar som arbetsgivare ”Duty of Care”.

– Med denna lösning för e-learning, sätter vi en ny standard för användarvänligheten i resesäkerhetslösningar. Genom att integrera verktyget i resenärens app, automatiserad rapportering och tillföra tävlingsmoment skapar vi en interaktion som ökar resenärernas säkerhetsmedvetenhet, säger Andreas Rodman, VD för GWS.