GU Ventures topprankas som en av världens främsta inkubatorer

UBI Globals rankning av inkubatorer runt om i världen har nu avgjorts med det glädjande resultatet att GU Ventures har topprankats som en av de främsta inkubatorerna i världen tillsammans med tre andra svenska inkubatorer.

GU Ventures resultat.

GU Ventures placerar sig i UBI Globals ranking som en av de 20 främsta inkubatorer i världen i kategorin “Top Business Incubator – Managed by University”, vilken utgjorde en av fyra kategorier i rankingen. GU Ventures rankas 2a i Norden, 4a i Europa och som nr 17 i världen bland deltagande universitetsdrivna inkubatorer.

– Vi har varit med flera gånger då det är oerhört stimulerande att göra en sån här benchmark. Det är glädjande att vi håller ställningarna, speciellt då vi märker att konkurrensen hårdnat de senaste åren. Det i sig är väldigt bra, att branschen växer och att många länder satsar på nya innovationer. Benchmarkingen visar nu att vi på GU Ventures är framstående inom tre viktiga områden för inkubatorbolagen, att tillföra kompetens, att attrahera finansiering och att nå framgång på lång sikt. Vi tar även till oss och ser vad vi kan göra bättre inom de områden där vi inte var lika framstående, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

Inom dessa tre områden är GU Ventures resultat särskilt utmärkande:
– 54% bättre än det globala genomsnittet vad gäller att hjälpa sina inkubatorbolag att skaffa sig nödvändig kompetens, samt att stötta dem att utveckla den
– 68% bättre än det globala genomsnittet vad gäller att stötta sina inkubatorbolag att attrahera finansiering
– 68% bättre än det globala genomsnittet vad gäller att utveckla tillväxtbolag och deras framgång på lång sikt.

Sverige står sig oerhört starkt.

Sverige står sig oerhört starkt i konkurrensen bland världens inkubatorer. Våra västsvenska kollegor på Chalmers Venturesplacerade sig som 12a i samma kategori som GU Ventures, vilket tillsammans med GU Ventures visar på ett stark innovationsklimat i Göteborg. Här finns 10 inkubatorer och acceleratorer i ett välutvecklat ekosystem med ett gott samarbetsklimat. Flera andra svenska inkubatorer fick bra placeringar; i kategorin “Top Business Incubator – Affiliated with University” återfanns Uppsala Innovation Centre och Arctic Business Incubator på topplaceringarna 4 respektive 7. Den svenska inkubatorbranschen består sammanlagt av 43 inkubatorer som samverkar inom branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

– Vi gratulerar våra kollegor varmt till deras framgångar! Vi vet att det även finns fler inkubatorer, som driver starka verksamheter och som hade kunnat rankas högt. Det är jättekul att jobba tillsammans i denna bransch för att stärka Sveriges globala konkurrenskraft och på detta sätt få verifierat att det går så bra för oss alla och våra bolag, betonar Klementina.

– Samtidigt vill jag också ta tillfället i akt att tacka alla som bidrar till att skapa GU Ventures resultat, såsom vårt universitet, våra finansiärer och särskilt våra fantastiska bolag och duktiga medarbetare, avslutar Klementina.

UBI Globals ranking.

UBI Global är organisationen som står bakom rakningen. Deras mål är hjälpa inkubatorer och acceleratorer att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, bland annat genom att samla in data och statistik på vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av hållbara och framgångsrika bolag. De har således utvecklat ett sätt att bedöma inkubatorers verksamheter där alla variabler räknas in.

– Vårt mål är att visualisera de många och stora prestationer som utförs av inkubatorbranschen. Genom att belysa och lyfta fram effekten och resultatet av de bästa inkubationsprogrammen hjälper vi inte bara inkubatorer och acceleratorer att bli effektivare, utan vi hjälper även industri och kapitalmarknad att fatta välinformerade beslut om vilka inkubatorer och startups som de ska hålla koll på och starta samarbeten med, berättar Ali Amin, VD och medgrundare för UBI Global.

Av de fyra olika kategorier som finns, är kategorin där GU Ventures rankas den största med fler än 100 inkubatorer. Som nr 1 rankades The SETsquared Partnership i UK tillsammans med The DMZ vid Ryerson University i Kanada i denna kategori.

– Genom att utmärka sig inom flera impact och prestanda kategorier, har GU Ventures återigen visat varför de är ett av världens bästa universitetsstyrda inkubationsprogram. En verkligt imponerande prestation som har bevisats i form av framgångsrika företag som exvis Cellink, Surgical Science, I-Tech, Cellartis och A + Science, alla inkuberade vid GU Ventures, säger Ali.

Något som är tydligt är hur snabbt innovationssystemet växer runtom i världen. Nya inkubatorer och acceleratorer startas, entreprenörskap och innovationer får mer utrymme i samhället och ses som en given del av framtiden. Totalt har UBI Global gått igenom 1370 aktörer, varav 822 kvalificerade sig. 435 av dem ansökte och slutligen deltog 259 inkubatorer från 53 länder i rankings- och benchmarkingsprocessen.