GU Ventures etablerar investeringsbolaget Vasa Angels
Hem Teknik GU Ventures etablerar investeringsbolaget Vasa Angels

GU Ventures etablerar investeringsbolaget Vasa Angels

Publicerat av: Redaktionen

GU Ventures AB lanserar nu sitt femte investeringsbolag Vasa Angels I AB.

Det helstatliga riskkapitalbolaget Saminvest AB och ett 20-tal affärsänglar satsar 33 miljoner kronor, vilka ska investeras via Vasa Angels i tidiga skeden i disruptiva bolag inom GU Ventures topprankade inkubator.

Därigenom ges investerarna möjlighet till en attraktiv investe­ring och det ökar kapitalflödet till företagen med såväl statligt som privat riskkapital.

Västra Götaland utmärker sig med en ledande position och rankas som nr 12 över de mest innovativa regionerna inom EU, trots regionens begränsade storlek. För den som vill investera i ett tidigt skede i regionens innovativa bolag finns det många intressanta affärs- och investeringsmöjligheter.

Affärsänglar och investerare spelar en nyckelroll i det finansiella ekosystemet i tidiga skeden genom sin kompetens och erfarenhet. Ambitionen med Vasa Angels är att ytterligare förbättra såväl investerings­möjligheterna som förutsätt­ningarna för disruptiva företag med stor tillväxtpotential och sam­tidigt ge investerare möjlighet till god avkastning i dessa företag.

  • ”Lösningar och ny teknik som möter samhällets framtida utmaningar och dess förutsättningar att ställa om behöver nå marknaden snabbare och tack vare Vasa Angels kommer vi att kunna snabba på utvecklingen genom att vi kan öka investeringarna i de utvalda lösningarna i tidig fas. Genom Vasa Angels I kommer således kommersialisering av innovationer att kunna accelerera, komma fler till nytta, samt skapa större värden för ägarna.”, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures och ny styrelseordförande i Vasa Angels.

Vasa Angels har skapats enligt en nationell modell, som har etablerats av helstatliga riskkapitalbolaget Saminvest AB tillsammans med flera svenska inkubatorer, i syfte att bjuda in privata investerare att saminvestera med de statliga investerarna. Ett tjugotal kvalificerade investerare har anslutit sig till Vasa Angels, vilka tillsammans med Saminvest ska investera i en portfölj om ca 20-30 disruptiva företag i GU Ventures sfär. Modellen ger investerarna möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i dessa disruptiva företag, samt att följa med på deras resa.

  • ”Genom denna modell tar investerarna rygg på GU Ventures egna investeringar och samlade kompetens med starka resultat från att starta upp och bygga framgångsrika företag med koppling till Göteborgs universitet. Strukturen ger investerarna en unik möjlighet att komma in i ett samman­hang med kvalitativa företag, insyn i ny teknik och stort antal branscher, nätverk och lärande av varandra”, berättar Sofia Hjelmberg, som ansvarar för det operativa arbetet i Vasa Angels I AB, är ledamot i dess styrelse, samt investeringsrelationsansvarig i GU Ventures AB.
GU Ventures etablerar investeringsbolaget Vasa Angels

Från vänster Klementina Österberg, Sofia Hjelmberg, Peder Hasslev, Karl Nordlund, Jan Erik Smith och Mikael Lönn.

En del av affärsänglarna i Vasa Angels har dessutom möjlighet att få vinstdelning vid positiv exit i de fall där de väljer att göra följdinvesteringar direkt, tillsammans med Saminvest, i företagen i Vasa Angels portfölj. Det sker genom att Saminvest matchar utvalda affärsänglars följdinvesteringar i Vasa Angels innehav och överlåter förvaltningen av direktinvesteringen till affärsänglarna, vilket ger dem en poten­tiellt högre uppsida och företagen en stabil ägarbas och goda kapitaliseringsmöjligheter.

  • “Vi gläder oss åt samarbetet med GU Ventures, som spelar en nyckelroll för att bygga ett starkt och hållbart ekosystem för finansiering av startups i Västsverige”, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest, som utgör den enskilt största investeraren i Vasa Angels.

Saminvest avsätter, utöver sitt utfästa kapital i Vasa Angels, ytterligare kapital för kommande sam- och följdinvesteringar med utvalda affärsänglar, som direktinvesterar i företagen.

Peder Hasslev fortsätter:

  • ”GU Ventures har en stark etablerad närvaro i det regionala ekosystemet, ett brett nätverk av affärs­änglar och en unik tillgång till ett högkvalitativt affärsflöde, vilket vi ser fram emot att bidra till.”

De 20-tal affärsänglar, som genom 22 investmentbolag och privat har valt att gå in i Vasa Angels, har en spännande bakgrund som entreprenörer, företagsbyggare och investerare. Det ger ytterligare kompe­tens och erfarenhet till företagen och inom investerarkollektivet. Flera av dem har sålt av egna fram­gångsrika väletablerade företag och arbetar idag som investerare och styrelseproffs, medan andra fortfarande driver sina företag.

Tre av de 22 investerarna har tagit plats i Vasa Angels nya styrelse tillsammans med GU Ventures och Saminvests personal. Det är Mikael Lönn, Karl Nordlund och Jan Erik Smith, som tillsammans med Kle­mentina Österberg och Sofia Hjelmberg utgör styrelse och ska ta investeringsbeslut i Vasa Angels.

  • ”Vasa Angels har en spännande investeringsmodell där tidiga intressanta företag och investerare har möjlighet att mötas och samverka för en sund, lönsam och långsiktig utveckling. Den lokala förankringen i Västsverige är inspirerande”, säger Mikael Lönn, investerare i såväl noterade som onoterade företag och tillika styrelseledamot i Vasa Angels.

 

  • – ”Vi investerar i Vasa Angels då vi ser investeringsbolaget som en viktig länk mellan akademi och näringsliv i Göteborg, som möjliggör kommersialisering av viktiga innovationer. Vi är redan idag engagerade i flera av GU Ventures företag, där vi bidrar med vår erfarenhet av att bygga interna­tionella bolag. Med det gedigna och dedikerade forskningsarbete som idag sker vid Göteborgs universitet ser vi stora möjligheter för investeringsbolaget att bygga en stark portfölj av bolag med internationell potential”, berättar Jan Erik Smith från Gobia Enterprises AB, som investerar i och är tillika styrelseledamot i Vasa Angels. Jan Erik och fadern Jan G Smith har etablerat och drivit ABIGO Medical i många år, samt har via Gobia Enterprises saminvesterat med GU Ventures i företagen Nanolyze, Profundus och Sobrera.

 

  • – ”Jag ser med spänning fram emot arbetet med Vasa Angels. Vasa Angels är en fantastisk möjlighet att stötta nya och fler bolag i Västsverige”, säger Karl Nordlund från Fore C Investments, som investerar i och är tillika styrelseledamot i Vasa Angels. Karl och fadern Göran Nordlund har via Fore C Investments saminvesterat med GU Ventures i företagen Mimbly och CELLINK, som numera heter BICO.

Sedan tidigare har Sam­invest och GU Ventures gjort en saminvestering tillsammans i riskkapitalfonden Eir Ventures med fem andra lärosätesanknutna holdingbolag och ett flertal privata investerare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>