GU Ventures bolag Svenska Stjärnor samarbetar med den nya investeringsfonden Eir Ventures

AB Svenska Stjärnor, grundat av sex svenska universitetsholdingbolag inklusive GU Ventures, meddelar att det har ingått ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures.

GU Ventures bolag Svenska Stjärnor samarbetar med den nya investeringsfonden Eir Ventures 1
Er Ventures fund management teamet från vänster: Stephan Christgau, Amanda Hayward, Andreas Segerros och Magnus Persson.

Partnerna syftar till att förse nystartade företag med såddfinansiering genom ett speciellt investerings­instrument inom fonden.

Den nya investeringsfonden Eir Ventures oc­h dess ledningsgrupp har genomfört en första investeringsstängningsrunda av sin fond på 790 MSEK tillsammans med ett starkt investerarsyndikat som består av Saminvest, European Investment Fund (EIF), danska Vækstfonden och Novo Holdings, samt ytterligare privata investerare inklusive sex svenska universitetsholdingbolag.

Fonden och dess investerare vill bygga ett starkt affärsflöde av högteknologiska företag att investera i. Svenska Stjärnor hjälpte fondförvaltningen att beskriva de arbetsmodeller och kapitalstrukturer som behövs i de tidiga stadierna av företagets utveckling.

Eir Ventures och Svenska Stjärnor lanserar härmed ett speciellt finansieringsverktyg med inriktning på såddfinansiering, kallad ”Seedling”. Det kommer att investera i de mest lovande spin-outsen från de sex universitetsholdingsbolagen och deras inkubatorprogram och investeringsportföljer. Vidare kommer Eir Ventures att ha möjlighet att investera i framtida finansieringsrundor i serie A och B i dessa företag.

  • “Eir Ventures kommer att vara en idealisk investeringspartner för att fylla klyftan i finansieringen i de tidiga stadierna av företagsutveckling och det tillfredsställer behovet av tidiga såddinvesteringar i våra mest lovande företag”, förklarar Mona Wilcke, VD för SU Holding och styrelseordförande från Svenska Stjärnor.
  • “Samarbetet med Svenska Sjärnor ger Eir Ventures en unik möjlighet att få tillgång till ett värdefullt flöde från universiteten, vilka redan har förfinats inom det akademiska innovationssystemet av dessa sex motiverade holdingbolagen.” säger Magnus Persson.