God avkastning på tillväxtmarknader och prestigefyllt erkännande från Fortune Magazine

Totalavkastningen i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 5,9 procent under de tre första kvartalen 2016.

Det innebär att avkastningen under de senaste fem åren uppgått till i genomsnitt 8,3 procent per år. Under kvartalet placerade sig Skandia som nummer 20 utav 50 bolag på Fortunes rankning ”Fortune Change the World list”.

IT-Finans.se
Frans Lindelöw, Skandia

Under årets första hälft var det framförallt fastigheter och alternativa investeringarna som bidrog till avkastningen men under tredje kvartalet var det stigande börskurser som helt dominerade. En bidragande orsak till avkastningen under hösten har även varit kronans försvagning som resulterat i att utländska tillgångar stigit i värde.

– Alla tillgångslag, även räntor, har bidragit till avkastningen hittills i år. Det visar på värdet av att ha en robust portfölj som klarar av att ge en god avkastning i skilda investeringsklimat. Hittills i år är det våra aktieinvesteringar på tillväxtmarknaderna som gett högst avkastning följt av våra investeringar i infrastruktur och råvaror, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Första oktober höjdes den ordinarie återbäringsräntan från tre till fem procent på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital .

– Att Skandia kan höja återbäringsräntan under nuvarande förutsättningar med låg ränta och svag global tillväxt är ett kvitto på att vi har ytterst kompetenta medarbetare på vår kapitalförvaltning. Vi ser också att kunderna visar fortsatt intresse för vår traditionella förvaltning och inflödet till kapitalförsäkringar har varit fortsatt högt, säger Skandias koncernchef, Frans Lindelöw.

50 företag förändrar världen – Skandia är ett av dem
Fortune Magazine släppte i slutet av augusti sin årliga ranking, Fortune’s Change the World list där Skandia intog plats 20 utav 50 bolag i världen, detta som enda svenska bolag. Change the World List syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Fortune lyfte särskilt fram Skandias framgångsrika arbete med att halvera sjukfrånvaron för våra hälsoförsäkringskunder.

– Utmärkelsen var ett internationellt erkännande för vårt långsiktiga arbete med att kombinera affärsnytta med att minska sjuktalen hos våra hälsoförsäkringskunder . Nyckeln till vår framgång har varit att jobba förebyggande med hälsofrågan och där är vi unika, säger Frans Lindelöw.