GDPR och bankerna – Svenskarna litar mest på bankernas IT-säkerhet

Svenskarna litar mest på bankernas IT-säkerhet – men utgör GDPR ett hot eller en möjlighet för bankerna?

Med färska rapporter om IT-attacker och med mindre än ett år kvar till införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR står IT-säkerheten högt upp GDPR och bankerna - Svenskarna litar mest på bankernas IT-säkerhet 1på mångas organisationer och företags agendor. Och det är bankerna som ligger i topp när det kommer till svenskarnas förtroende för företags förmåga att hantera IT-säkerhet. Det visar en SIFO-undersökning som mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto låtit genomföra.

Den 25 maj nästa år träder GDPR i kraft inom EU. Den nya dataskyddsförordningen ska stärka individens integritetsskydd och ger bland annat medborgare rätt att kunna få sina lagrade uppgifter borttagna från företagens databaser (”Right to be forgotten”). Företag som utsatts för cyberattacker där känsliga uppgifter läckt ska även meddela myndigheter om detta inom 72 timmar och informera drabbade kunder snarast möjligt.

Med anledning av den senaste tidens IT-attacker och det nära införandet av GDPR har Tieto låtit ta reda på svenskarnas syn på företagens IT-säkerhet. Undersökningen visar att bankerna ligger i topp (71 procent har högt eller mycket högt förtroende) före myndigheter, kommuner och landsting (60 %). Strax därefter hittas försäkringsbolagen som 57 procent anser har högt eller mycket högt anseende vad gäller hantering av personliga uppgifter och IT-säkerhet.

Jimi Inge är expert på digitala bank- och betallösningar på Tieto och han är inte förvånad över att bankerna ligger i topp.

– Bankerna förknippas historiskt med hög säkerhet. Tidigare med stora bankvalv, nu med bankdosor och säkra signaturer. Branschen har länge omfattas av hårda krav, kontroller och certifieringar. Den delen av GDPR är därför inget nytt för banksektorn, det som däremot kommer att bli en omvälvning är att GDPR också innebär en stärkt transparens, säger Jimi Inge, chef för Risk & Compliance-lösningar på Tieto.

GDPR är utformat för att ge kunderna mer kontroll, vilket medför att Inlåsningseffekten blir lägre och att det blir enklare att byta bank. Det kan på sikt innebära en risk för bankerna som, även om de har högt anseende när det kommer till säkerhet, dras med låg kundnöjdhet (Svenskt kvalitetsindex 2016). Jimi Inge menar därför att bankerna måste ta till vara på möjligheterna med GDPR.

– Bankkunderna har idag ett rekordlågt förtroende för hur bankerna drivs. Med GDPR får kunderna en ökad insyn och då gäller det för bankerna att lyckas omvandla GDPR till en möjlighet istället för ett kostsamt ”måste”. De som lyckas med detta är med största sannolikhet de som kommer att lyckas bäst framöver. Sverige har en väldigt mogen marknad och det innebär även att kunderna kommer kunna välja den bank som inte bara har högst säkerhet utan också bäst värnar kundens intressen, säger Jimi Inge.

Från undersökningen:
Vilka företag och organisationer har du högst förtroende för när det gäller IT-säkerhet och hanteringen av dina uppgifter?
Banker och finansbolag.

Total Man Kvinna 16-34 år 35-55 år 56-79 år
Mycket högt förtroende (5) 34% 34% 33% 37% 32% 32%
(4) 37% 38% 35% 35% 40% 36%
(3) 17% 16% 18% 15% 18% 17%
(2) 4% 3% 5% 4% 3% 5%
Mycket lågt förtroende (1) 3% 3% 2% 3% 2% 3%
Vet ej 6% 4% 7% 6% 4% 7%