GDPR – IT-chefens nya strategiska möjlighet

[KRÖNIKA] Fram till idag har diskussionen om GDPR främst handlat om hur företag ska anpassa sin verksamhet till den nya lagen.

GDPR - IT-chefens nya strategiska möjlighet 1
Baman Motivala, Nordenchef Salesforce

Med endast en månad kvar innan GDPR träder i kraft är det också hög tid att ta fasta på de långsiktiga möjligheter som förändringen faktiskt innebär, menar Baman Motivala, Nordenchef i sin senaste krönika.

Den 25:e maj blir GDPR verklighet i hela EU och vi har alla läst flera artiklar om de utmaningar och kostnader som följer om reglerna inte uppfylls. Vad många företag dessvärre missar är att GDPR även innebär en möjlighet att leverera en bättre kundupplevelse och genom det förbättra sina kundrelationer.

Den nya konsumentdemokratin

Den senaste tidens avslöjanden och diskussioner har lett till att konsumenter idag är mer angelägna än någonsin att skydda sin data och sina personuppgifter. Införandet av GDPR kommer därför vid ett utmärkt tillfälle då lagen reglerar hur företag får samla in, bearbeta, använda och dela dessa.

För att hantera data använder företag ofta flera olika lagringsplatser, både lokala och i molnet. GDPR tvingar företag att kartlägga hur kunddata hanteras, dess beröringspunkter till verksamheten och vilka parter som får ta del av den. Särskilt viktigt är den data som delas med externa parter och då hamnar utanför företagets kontroll.

Att vinna tillbaka kundernas förtroende är idag avgörande för att kunna fortsätta skapa och utveckla tjänster som bygger på deras data. Den nya konsumentdemokratin som befästs av GDPR ger nya möjligheter.

Ett strategiskt vägskäl

IT-chefer bör använda GDPR som ett moderniseringsverktyg för företagets totala informationshantering. Detta kan lägga en grund för fortsatt utveckling där de på allvar kan bli mer innovativa och bättre svara på kundernas förväntningar, i takt med att de förändras. För att lyckas fullt ut krävs ett strategiskt vägval i fråga om teknisk plattform för att hantera data under GDPR. Ska företag fortsätta investera i att utveckla befintlig teknik eller välja en molnbaserad plattform där de snabbt och enkelt kan skapa nya applikationer och hantera sin data? Valet kan givetvis verka enkelt när det presenteras på detta sätt, men faktum kvarstår att företag måste allvarligt fundera på om deras befintliga system har kapacitet att stötta bolaget i dess framtida utveckling.

I en undersökning från Computer Weekly framkommer det att så många som nio av tio företag hålls tillbaka av sin nuvarande tekniska plattform. Med avstamp i lagen kan IT-avdelningen och framförallt IT-chefen ta rollen som en strategisk motor för att driva igenom dessa viktiga förändringar och bidra till en långsiktig och hållbar utveckling.

GDPR innebär därför både skyldigheter och nya möjligheter, men det kräver att företag kan dra nytta av dialogen som de nu måste ha med sina kunder. Här kan IT-chefen få en nyckelroll i att trygga att företaget följer lagen, och samtidigt se till att företaget fortsätter att behålla förtroendet från kunderna och därmed förbättrar hela kundupplevelsen.

Av Baman Motivala, Nordenchef Salesforce