Fujitsu öppnar Blockchain Innovation Center

Tekniken bakom kryptovalutor ska användas för att utveckla smarta städer.

Blockkedjetekniken har redan satt sin prägel på finanssektorn. I ett nytt innovationscenter som öppnar i Bryssel ska nu Fujitsus experter samarbeta med organisationer och europeiska städer för att utforska möjligheterna för andra områden och branscher. Ett av fokusområdena blir hur blockkedjetekniken kan användas i utveckling och implementering av smarta städer.

Blockkedjetekniken, som ligger till grund för kryptovalutorna, har redan vänt upp och ned på finansbranschen. Men Fujitsu tror att tekniken – som möjliggör automatiserade transaktionskedjor och transparenta register över vem som äger vilka tillgångar – kan användas bortom finanssektorn och komma att utgöra en helt ny arkitektur för informationssystem och branscher av alla slag.

Nu öppnar man upp ett nytt innovationscenter för blockkedjeteknik med strategisk placering i Bryssel, fördelaktigt ur geografisk, politisk och även språkmässig synpunkt.

I centret ska Fujitsus experter tillsammans med externa samarbetspartners utforska möjligheterna med blockkedjor. Ett av centrets fokusområden blir hur detta kan användas i utformningen av framtidens smarta städer, inte bara ur ett teknikperspektiv men också sådant som berör demografiska, ekonomiska och ekologiska utmaningar.

Smarta städer är städer som implementerar IKT (informations- och kommunikationsteknik) i stadsbild och infrastruktur vilket används för att möta problem inom exempelvis trafikfrågor, kriminalitet, luftföroreningar och boendefrågor som uppstår med växande storstadsområden.

– Mer än hälften av världens befolkning bor i urbana områden och 2050 beräknas detta ha ökat till 66 procent*. Detta ställer nya krav på lokala styren som behöver utveckla sina städer till smarta städer med nya ekosystem, för att kunna besvara de nya frågor som uppstår inom säkerhet, infrastruktur, transport och boende. Vi är övertygade om att blockkedjetekniken kommer att spela en viktig roll i detta med möjligheterna inom offentliga register, röstnings-ID samt automatisering av revision och verkställande av transaktioner i så kallade smarta kontrakt, säger Fredrik De Breuck, Presales och Business Assurance Director på Fujitsu Benelux.

Innovationscentret är redan igång med projekt som involverar Bryssel och andra belgiska städer, och flertalet europeiska städer har aviserat intresse för samarbete för att nå sina ambitioner mot att bli smarta städer.

*National League of Cities