Freja eID i samarbete med Pagero ger säkra e-underskrifter av betalningsfiler

IT-säkerhetsföretaget Verisec har genom avtal integrerat sin internationellt skalbara e-legitimationstjänst Freja eID i Pagero ABs betalningsplattform vilket möjliggör säkra e-underskrifter av betalningsfiler till bank.

Freja eID i samarbete med Pagero ger säkra e-underskrifter av betalningsfiler 1Integrationen ingår i Pageros betalningstjänster för filöverföring som hjälper företag att hantera sina betalningsfiler enkelt och effektivt. Pageros kunder får med Freja eID tillgång till en global tvåfaktors underskriftsslösning av betalningsfiler och betalningsinstruktioner till bank. Kunden behöver inte ansluta till sin bank online, istället skriver kunden under och skickar alla filer direkt till bankgirot och/eller företagets bank via den molnbaserade plattformen Pagero Online. Lokalt innebär integrationen också säkrare identifiering och elektroniska underskrifter på en högre säkerhetsnivå.

Christian Andersson, Product Owner Pagero Financial Services kommenterar:
”Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Freja eID. Genomförandet möjliggör för oss att på ett säkert och effektivt sätt hjälpa våra kunder att signera filer elektroniskt, oavsett nationalitet. Att ha en global lösning på plats är ett naturligt steg att ta när räckvidden för Pagero Network växer.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi är naturligtvis mycket glada över att med Freja eID kunna ge Pageros kunder tillgång till en global tvåfaktorslösning för e-underskrifter. Efterfrågan på smidiga lösningar för elektroniska underskrifter är mycket stor och ett självklart användningsområde för Freja eID.”