Freja eID gör Visma Consultings lösning heltäckande

IT-säkerhetsföretaget Verisec har träffat avtal med Visma Consulting som i och med detta kan erbjuda sina kunder e-legitimationen Freja eID som en viktig komponent i Vismas utbud av säkra lösningar för autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig sektor.

Freja eID gör Visma Consultings lösning heltäckande 1Som en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering av privat och offentlig sektor erbjuder Visma bland annat en lösning för identifiering och signering med e-legitimationer i vilken Freja eID kommer att ingå som alternativ. Genom integrationen med Freja eID får Visma ett komplett utbud av svenska e-legitimationer. Med en stark ställning inom offentlig sektor, får Vismas kunder tillgång till de unika funktioner som utvecklas inom ramen för Freja eID. Inte minst gäller detta inom området tjänstelegitimationer – ett område som idag saknar konkurrenskraftiga och användbara alternativ.

Erling Sjöström, Sales Manager Visma Consulting kommenterar:

”I och med det nu träffade avtalet mellan Verisec och Visma Consulting kan vi erbjuda våra kunder Freja eID som identitetslösning. Därmed blir Vismas lösning för identifiering och signering med e-legitimationer i Sverige heltäckande. Vismas Ciceron Federationstjänst är en lösning för identifiering och signering där e-legitimation från samtliga godkända utgivare kan användas.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Visma Consulting har en stark ställning på marknaden som skapar ökade förutsättningar för Freja eID att snabbt nå ut till nya företag och organisationer. Genom sina befintliga integrationer kan Vismas kunder enkelt erbjudas stöd för Freja eID – vilket minskar ledtiden och kraven på integrationsprojekt.”