Freja eID förbereder lansering av gratis ID-Skydd

IT-säkerhetsföretaget Verisec AB meddelar idag att man under våren 2018 kommer att lansera ett gratis ID-Skydd för användarna i e-legitimationen Freja eID.

Freja eID förbereder lansering av gratis ID-Skydd 1ID-stölder och bedrägerier är idag ett allvarligt hot mot såväl den enskilde som för samhället i stort med ungefär 200 000 rapporterade brott årligen.

ID-stöld, eller ID-kapning, innebär att en bedragare tar kontrollen över en individs identitet och därefter genomför inköp eller tar ut lån med identiteten som grund. Den bedragna individen blir i många fall betalningsskyldig och det kan röra sig om betydande belopp med mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde. Det finns dock flera sätt att förhindra ID-stölder och onlinebedrägerier genom att införa ett antal relativt enkla spärrar och framför allt ge individen större kontroll.

Freja eID är en ny e-legitimation som finns i två nivåer och Freja eID+ – där användarens identitet har verifierats i en ID-kontroll – har fått statens officiella kvalitetsmärke Svensk e-legitimation. Som ett led i att etablera Freja eID som individens nyckel till sitt digitala liv, tar Verisec sin del av ansvaret för att minska den ID-relaterade brottsligheten genom att införa ett gratis ID-Skydd för alla användare av Freja eID+. ID-Skyddet kontrollerar en gång per dygn användarens folkbokföringsadress eller särskilda postadress mot det officiella registret och ger ett larm via mobilen ifall den ändras. Att ändra adressen är ofta det första steget vid en ID-stöld. Utöver detta kan en e-legitimation som Freja eID användas för att förhindra bedrägerier genom att låta användaren godkänna e-handelsköp, onlinebetalningar och kreditupplysningar.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Om alla hjälptes åt att ge individen kontroll över sitt digitala liv skulle vi enkelt kunna eliminera majoriteten av all ID-relaterad brottslighet. Ifall e-handlare krävde elektronisk identifiering av köparna, ifall kreditupplysningsföretag krävde samtycke av användaren innan kreditupplysningen genomfördes och ifall banker och betaltjänster krävde elektronisk identifiering av onlinebetalningar – ja då skulle vi undvika ett enormt lidande för ett stort antal individer. Nu tar vi vårt ansvar som leverantör av Sveriges enda godkända mobila e-legitimation och hoppas med detta kunna inspirera andra parter att följa oss och samarbeta kring att förhindra ett av vår tids största gissel.”