Freja eID blir del av den globala identitetsplattformen Global Identity Integrator från DevCode Group

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID, sluter avtal med Global Identity Integrator, en ID-integratör som är en del av DevCode Group.

Freja eID blir del av den globala identitetsplattformen Global Identity Integrator från DevCode Group 1Avtalet öppnar dörren för Freja eID som ID-metod för onlinetjänster över hela världen.

Freja eID är ett ekosystem för betrodda digitala identiteter. Tjänsten erbjuder i dagsläget två nivåer av tillit. För Freja eID på basnivå gör användaren en självregistrering och på plusnivån, som har en högre tillit, bekräftar användaren sin identitet genom en fysisk identitetskontroll. Denna högre nivå – Freja eID Plus – är godkänd av staten för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Under hösten lanseras också en tredje mellannivå av Freja eID – med en digital ID-kontroll som användaren kan göra hemifrån på några minuter. Detta är särskilt användbart för onlinetjänster som efterlyser en snabb och helt digital onboardingprocess för sina användare.

Samarbetet mellan Verisec och DevCode innebär att man genom Global Identity Integrator erbjuder Freja eID som identifieringsmetod till samtliga sina kunder som har stora krav på säker kundidentifiering men som saknat en internationellt skalbar e-legitimation för att lösa denna utmaning.

Pedro Hansson, VD DevCode Group kommenterar:
”Vi tror att Freja eID kan vara till stor nytta för våra kunder, särskilt i länder där digitala identiteter inte har nått en kritisk användarnivå. Våra kunder jobbar globalt och strävar efter de mest effektiva ID-lösningarna där ute, för att skapa kortare onboardingprocesser och starka KYC-processer. Samarbetet med Verisec är viktigt för vår ID-hubb Global Identity Integrator, eftersom det fyller luckan mellan ID-metoder som vanligtvis används i vissa länder och behovet av en gränsöverskridande lösning.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Avtalet med DevCode gör att alla de kunder och Service Providers som är anslutna till deras identifieringsplattform kan erbjuda sina kunder en funktionell och säker e-legitimationstjänst som är kostnadsfri för slutanvändaren. För användare av Freja eID innebär detta givetvis tillgång till fler värdefulla tjänster som ökar användbarheten.”