Hem Nyheter Framtidens bank- och finansbransch kräver en utbildningsrevolution

Framtidens bank- och finansbransch kräver en utbildningsrevolution

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] En rapport från World Economic Forum, visar att 74% av företagen inte lyckas hitta rätt kompetens och 43% säger att ledningsgrupperna inte har de digitala kunskaperna som behövs.

Framtidens bank- och finansbransch kräver en utbildningsrevolution 3Medan några aktörer agerar på dessa utmaningar, är majoriteten fortfarande kvar i en inledande fas där de inte kommit längre än att de börjar inse vad som pågår. Samtidigt förändras kundernas beteenden, priser pressas och nya branschregler utvecklas löpande. Allt detta bidrar till att det krävs ny digital kompetens och under 2020 har pandemin drivit på trenden ytterligare.

Kompetensluckor kännbara

Inom bank- och finansbranschen är det fortfarande bara ett fåtal företag som lyckats genomföra förändringsprojekt som tillfört verksamheten och kunderna verkligt värde. En av de största orsakerna till att det är så svårt är att klyftorna mellan befintlig kompetens och vad som behövs är så pass stora.

Förändringsinitiativ är dyra och det är även arbetet med att hitta och attrahera ny kompetens. Dessutom finns olika uppfattningar kring vad automationsprojekt medför. Många anser att det krävs färre medarbetare i framtiden, medan andra räknar med att det kommer att krävas fler.

Det är framförallt tre områden som måste beaktas i relation till de kompetensklyftor som finns:

  1. ROI på teknologisatsningar:  Enligt Mckinsey är det medarbetarna som i hög grad påverkar hur effektiv digitala förändringsinitiativ blir. Det blir särskilt kännbart framöver när kompetensklyftor kan komma att påverka samtliga medarbetare. Tänk dig exempelvis vad effekterna blir när du har ett duktigt kundteam som har tillgång till den bästa IT-lösningen, samtidigt som teamet saknar kompetensen som krävs för att hantera tekniken.
  2. Medarbetare avgör företagens framgång: Pandemin ställer höga krav på kundfokus och lyhördhet överlag, vilket medför att medarbetare måste ha förmåga att hantera kundrelationen på ett empatiskt sätt för att företaget ska lyckas.
  3. Snabbrörlighet: Ifall det saknas viktig kompetens kan företags snabbrörlighet bli lidande. I vissa fall kan behovet av mänsklig inblandning inom vissa affärsprocesser minska, men för att införa och bibehålla dessa processer krävs medarbetare som kan mycket om många olika lösningar över distribuerade team.

Morgondagens medarbetare behöver morgondagens kompetens

Förändringsarbete behöver ske i samklang med den övergripande planen för kompetensutveckling. Enligt en undersökning som HCL Technologies genomfört ihop med universitetet i St. Galllen, Schweiz, är det sex faktorer som driver hur kompetenskravsprofilen kommer att se ut inom finansbranschen:

  1. Kundupplevelsen: Kundernas förväntningar blir allt högre, vilket medför att företag måste anpassa sina erbjudanden utifrån att kundresan förändras. Omnikanalerbjudanden och ständig tillgänglighet har blivit självklarheter snarare än något som får företag att sticka ut. Det är enkelt och billigt för kunder att byta leverantör när tjänsterna till stor del levereras digitalt. Kundupplevelsen är därför central för affärsframgångar.
  2. Digitalt så längt ögat når: Fysiska möten byts mot digital interaktion, samverkan byts mot processer, kunskap mot mjukvara och kompetens att interagera framgångsrikt med kunder digitalt och med en empatisk approach blir ovärderligt.
  3. Innovation: Snabba teknologiska framsteg förfinar processer inom den finansiella sektorn, exempelvis via nya sätt att bedöma kreditvärdighet med IoT-baserad hälsoinformation, eller blockchain-baserade kreditsystem. För att ta dessa innovationer till marknaden krävs att flera kompetenser samspelar.
  4. En kultur baserad på snabbrörlighet: Kraven på snabbrörlighet gör att verksamheter behöver jobba mer projektbaserat. Intressenter behöver bred kompetens snarare än specialister med mer koncentrerad kompetens.
  5. Förenklad applikationsmiljö: Webb- och mobilbaserade appar är avgörande för speed-to-market. Det driver på efterfrågan på mjukvaruutvecklare, UX-specialister, marknadsförare, riskanalytiker, etc.
  6. Automation och effektivisering: Genom automation kan verksamheter förbättra sina resultat, särskilt under en tuff ekonomisk period. Upp emot 40-60% av de befintliga jobben inom den finansiella sektorn kan komma att påverkas.

Roadmap för en synkad förändringsresa

Det är inget tvivel om att det är bråttom att komma tillrätta med kompetensbristen och att utveckla sina medarbetare. Samtidigt behöver verksamheter inom finansbranschen inse att teknologi kan vara en möjliggörare även för de medarbetare som idag inte har rätt teknisk kompetens. Genom att koppla samman utbildningsväsendet med ledande personer inom finansbranschen går det att identifiera lämpliga insatser för kompetensutveckling som kan minska kompetensklyftorna.

När denna information finns tillgänglig kan företag integrera den med medarbetarnas kompetensprofiler och erbjuda rätt utvecklingsvägar som i slutändan leder till en vinn-vinn-situation. Det går exempelvis att komplettera ett företags karriärsidor med särskilda kompetensportaler som hjälper medarbetare att tillgodogöra sig rätt kompetens digitalt. Här kan konkurrenter med fördel samverka för att tillsammans tackla kompetensutmaningarna och investera i utvecklingsvägar både kort- och långsiktigt.

Banker och företag som erbjuder finansiella tjänster behöver attrahera nästa generations medarbetare precis som techbolagen behöver. En metod skulle kunna vara att utveckla kompetenserna hos de befintliga medarbetarna via bootcamps och samverkan med universitet. Inom företagen är det effektivt att skapa team som består av individer med flera olika kompetenser och som kan lära av varandra. Verksamheter behöver inse att teknologi inte bara ändrar antalet eller kunskapsprofilen på de personer som arbetar inom finansbranschen. Även själva arbetsuppgifterna förändras. Samtidigt som det blir oundvikligt att anställa personer med ny expertis för att lösa de mest brådskande utmaningarna, kan det största värdet av digital transformation realiseras genom att se till att det nya normala kan utvecklas och rulla på utan stora störningar. Till dess kommer finansbranschens nästa fas att stanna på ett stadie där många verksamheter inte lyckas komma vidare.

Av: Sudip Lahiri, Senior Vice President and Head, Financial Services, Europe, HCL

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>