Frågor & svar med anledning av marknadsoron

Vad är orsaken till de kraftiga svängningarna på börsen?

Frågor & svar med anledning av marknadsoron 1Johan Holm, Sparbanken Rekarnes Private Banking-chef, förklarar och ger tips på hur du kan hantera dessa.

Vad är egentligen orsaken till att det är så skakigt på världens börser?

Som de flesta känner till så är den stora orsaken coronaviruset. Från att ha varit ett avlägset problem i Kina så har det på kort tid blivit något väldigt påtagligt för oss här i Europa och Sverige. Förutom det fysiska lidande som viruset innebär för de drabbade så ger det också ekonomiska konsekvenser i form av en lägre ekonomisk tillväxt.

Eftersom det är väldigt svårt att värdera det senare och den ekonomiska marknaden mer eller mindre avskyr osäkerhet, så har vi också fått en stor oro på börserna de senaste veckorna.

Som om inte detta var nog så har det dessutom brutit ut ett oljepriskrig som spär på den ekonomiska oron ytterligare. Här handlar det främst om att det finns risker för att i första hand amerikanska oljebolag kan få problem med lönsamheten och det finns risk för att det påverkar hela den amerikanska ekonomin i förlängningen.

Vad kan man förvänt sig om utvecklingen framöver?

Att svara på den frågan är i princip omöjligt, i alla fall på kort sikt. Förmodligen kommer nervositeten fortsätta ett tag till och i praktiken innebär det att världens börser från dag till annan kommer röra sig mycket både upp och ner.

På lite längre sikt kommer utvecklingen bero på hur hastigheten gällande smittspridningen samt hur oljepriskriget utvecklas. En annan faktor som kommer påverka utvecklingen är också hur världens centralbanker samt regeringar kommer agera. I det senare fallet har vi redan sett ett antal aktioner i form av räntesänkningar samt andra insatser där syftet är att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna för länder, företag och privatpersoner.

När spridningen av viruset börjar klinga av och oljepriskriget är på väg att avslutas så kommer vi sannolikt se att kapital börjar söka sig tillbaka till världens börser. När detta sker är dock mer eller mindre omöjligt att svara på i dagsläget.

Hur ska jag tänka angående mina placeringar i det här läget?

Tyvärr finns det inte ett enskilt svar eller facit på den frågan. Här handlar det snarare om att man som enskild individ bör fundera på vilken risknivå gällande sina placeringar som känns bra.

En annan viktig aspekt är när pengarna ska användas, dvs vilken placeringshorisont man har. Är det pengar som ska användas för ett större inköp under året, för köp av en semesterresa till sommaren osv så är rådet att ha dessa pengar på ett bankkonto eller liknande. Är det däremot mer långsiktiga pengar, tex pensionsplaceringar, som inte ska användas på relativt många år så har det historiskt visat sig att delar av dessa placeringar bör vara placerat mot börserna i syfte att erhålla en högre avkastning.

En bra taktik för att minska risken att köpa eller sälja vid helt fel tillfälle är att sprida transaktionerna, tex genom att månadsspara. Även om det som har hänt historiskt inte är någon garanti för framtida avkastning så har detta sett över tiden visat sig vara en vinnande strategi i de allra flesta fall.

Hur kan jag nå banken i dessa tider?

Du behöver kanske inte komma in på banken för att få svar på dina frågor eller uträtta dina ärenden, något som kan vara bra att tänka på i dessa corona-tider.