Förvaltarduo lanserar kreditfond med Erik Selin och Martin Nossman

Den nya fonden avser kapitalisera på begränsad likviditet i den nordiska high yield-marknaden.

Förvaltarduo lanserar kreditfond med Erik Selin och Martin Nossman
Per Djerf (till vänster) och Johannes Johnsson (till höger)

Johannes Johnsson (tidigare Arctic Securities) och Per Djerf (tidigare Peak Alternative Investments) lanserar kreditfonden Credian Nordic Opportunities med inriktning mot högavkastande företagsobligationer (s.k. ”high yield”) och företagslån.

Medgrundare till fondbolaget Credian Investment Management är Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder, och Martin Nossman, VD för Collector Bank. Erik och Martin blir, tillsammans med förvaltarna, de första investerarna i fonden.

”Vi började prata med Erik under 2020, när turbulensen till följd av Corona underströk hur ineffektiv marknaden för företagsobligationer tidvis är. I detta fall genom att köparna försvann helt, priserna rasade och många av de stora fonderna fick stänga under en period. Vi såg behovet av en förvaltningsmodell och struktur som bättre kan navigera de möjligheter och utmaningar som är specifika för den nordiska kreditmarknaden” säger Johannes Johnsson, VD för Credian Investment Management, och fortsätter:

”Krediter är en unik tillgångsklass på så sätt att avkastning, säkerheter och konsekvenser av olika utfall kan bestämmas på förhand. Varje investering är ett tidsbegränsat kontrakt – att jämföra med aktier och andra eviga värdepapper där riskaptiten på marknaden kan vara avgörande för god avkastning. Vi räknar med att kunna skapa aktieliknande avkastning, till mer begränsad risk, sett över en marknadscykel.”

Credian Nordic Opportunities avser att investera i 25 – 30 noga utvalda och grundligt analyserade utställare. Fondens fokus är att identifiera små- och medelstora kvalitetsbolag som erbjuder en likviditetspremie i förhållande till storbolagen. Fonden kan investera i hela bolagens kapitalstruktur, vilket ger stora konkurrensfördelar jämfört med många aktörer som, på grund av regelverk eller mandat, har en mer begränsad verktygslåda. Fonden vänder sig till professionella investerare.