Förtydligande: Nya bolag på börsen kan inte nå full pott i Webranking by Comprend

Ett förtydligande avseende det tidigare pressmeddelandet om årets svenska resultat i Webranking by Comprend, där det stod att de bolag som har en längre historik på börsen tenderar att prestera bättre i Webranking.

Förtydligande: Nya bolag på börsen kan inte nå full pott i Webranking by Comprend 1Det som avsågs var att företag som är nya på börsen – oavsett om det är helt nya företag eller om de är avknoppningar från tidigare börsnoterade bolag – inte har samma möjlighet att få full poäng i Webranking eftersom ett flertal kriterier kräver en historik på tre eller fem år.

De största företagen i Sverige, och i Europa, har rankats i Webranking by Comprend, som baseras på vad kapitalmarknaden och jobbsökanden efterfrågar. För kapitalmarknaden är webbplatsens funktion som arkiv viktig, och därför finns ett antal kriterier som mäter om företagen presenterar historisk information och data. 

Detta har drabbat företag som Essity, Epiroc och Veoneer som, i egenskap av att ha varit på börsen en kortare tid än tre år, omöjligt kan ha en historik av finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapporter, pressmeddelanden, aktieinformation eller hållbarhetsdata. Totalt rör det sig om cirka 5 poäng av 100 som nya företag inte kan presentera på grund av att de inte har den informationen.