Fortsatt starkt förtroende för Science Park Skövde Startup som nationell nod i det svenska innovationssystemet

Science Park Skövde Startup har i dagarna fått ett glädjande besked från statens innovationsmyndighet, Vinnova.

Fortsatt starkt förtroende för Science Park Skövde Startup som nationell nod i det svenska innovationssystemet 1
Kenneth Johansson är väldigt glad över att Science Park Skövde Startup beviljats finansiering från Vinnova med tre miljoner per år de kommande två åren.

Verksamheten får fortsatt förtroende och tillförs finansiering med tre miljoner kronor per år de kommande två åren.

-Det innebär att vi kan arbeta vidare med de startup-företag vi har i vårt program, men också att vi kan ta in fler intresserade entreprenörer med innovativa idéer och stötta dem i deras utveckling, säger Kenneth Johansson, chef för affärsutveckling vid Science Park Skövde AB.

Science Park Skövde är ekosystem där individer och företag utvecklas och stärker sin konkurrenskraft utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.

Målsättningen med finansieringen är att accelerera utvecklingen av nystartade företag med skalbara idéer och kunskapstillgångar som kan växa internationellt. Företagen ska också ha hållbarhet som tydlig drivkraft.

-Science Park Skövde Startup stöttar årligen cirka 50 företag, 150-200 individer och omkring 100 idéer i vårt unika program. Att vi nu fått förnyat förtroende från Vinnova är ett stort erkännande för oss och betyder att vi håller hög kvalitet. De bolag som går igenom vårt program blir starka på en internationell marknad, säger Kenneth Johansson.

Större möjligheter till utveckling
Vinnovas kriterier för att få del av finansieringen handlar om både personal, process och ekosystem. Finansieringen är också ett kvitto på att Science Park Skövde har en given plats i det nationella inkubatorsystemet.

-De entreprenörer som söker till programmet kommer, tack vare Vinnovas finansiering, att få ännu bättre stöd genom bland annat stärkt coachning och tillgång till fler experter, säger Kenneth Johansson.

Utöver de sex miljoner kronor som Science Park Skövde Startup beviljats för de kommande två åren, har Vinnova också lämnat positiva besked om direkta utvecklingsmedel som går direkt till, hos Vinnova, godkända bolag. Summan är 1,2 miljoner kronor och de pengarna är avsatta för verifieringsaktiviteter under 2020.

Bakgrund Vinnova-ansökan
Inom Vinnovas erbjudande ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” inkom i år 32 ansökningar. Utlysningens syfte är att ge kvalitetsgranskade inkubatorer en möjlighet att främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Bedömningen av kvaliteten i inkubatorns processer, samt vilka av de redovisade inkubatorföretagen som uppfyller Vinnovas målgruppsdefinition, utgår ifrån beskrivningarna i ansökan samt resultatet från den intervjudag Vinnova genomfört vid varje inkubator. Bedömningen är en sammanvägd värdering gjord av representanter från Vinnova och av Vinnova förordnade experter.

Baserat på den bolags- och verksamhetsgenomgång som utförts har de inkubatorer som uppfyllt utlysningens kriterier tilldelats finansiering.

Nivån på finansiering är differentierad i sju grupper, där den högsta finansieringsnivån är fem miljoner kronor och den lägsta är trehundratusen kronor.