Fortsatt stark tillväxt för Tieto

Tieto fortsätter att visa god tillväxt och lönsamhet. Under andra kvartalet 2016 var bolagets tillväxt 5 procent, med starkast ökning inom den mjukvarudrivna verksamheten.

Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 35,8 miljoner EUR, 9,4 procent (8,3 %) av omsättningen. Inom IT-tjänsteverksamheten förbättrades det justerade rörelseresultatet som uppgick till 32,4Leende kvinna sitter vid kontorsplats med kollega i bakgrunden miljoner EUR, 9,3 procent (8,1 %).

– Det är glädjande att kunna uppvisa en god tillväxt på 5 procent för bolaget och en något högre tillväxt för IT-tjänsteverksamheten. Samtidigt fortsätter lönsamheten att följa en positiv trendlinje och vi nådde över 9 procent i justerad rörelsemarginal. Under andra kvartalet har framförallt mjukvarudrivna industrilösningarna, konsult- och integrationstjänster visat på starka resultat. Även bank- och finanssektorn har presterat genomgående väl. Det är lovande att se det engagemang som vi skapat bland våra intressenter efter lanseringen av den nya strategin. Vi fortsätter nu att bygga vidare på den positiva utvecklingen och ser fram emot en bra andra halva av året, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef för Tieto.

Med nya strategi för åren 2016-2020 avser Tieto att öka sin marknadsandel i Norden. Särskilt fokus ligger på Sverige, där tillväxten för IT-tjänster ökade med 7 procent under det första halvåret. Under andra kvartalet var tillväxten i Sverige driven av branschspecifika lösningar, framförallt inom Public, Healthcare & Welfare-sektorn som hade en tillväxt om 13 procent (förvärv inkluderade).

– Vi befinner oss i en mycket positiv fas för Tieto i Sverige där vi märker en stark efterfrågan speciellt i industrispecifika mjukvarulösningar och konsulttjänster. Vi har fortsatt med fler viktiga investeringar i kompetenser och erbjudanden för att möta nya kundbehov. Bara i Sverige har vi anställt närmare 200 personer under första halvåret, säger Per Johanson, Sverigechef på Tieto.

Tietos starka fokus på Sverige visar sig också genom den senaste utnämningen till Tietos ledningsgrupp. Cristina Petrescu, baserad i Stockholm, anslöt den 1 juli till ledningsgruppen och blir ny chef för Public, Healthcare & Welfare sektor på Tieto. Cristina har en lång bakgrund från olika ledarskapsroller och har jobbat på Tieto sedan 2002.