Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 3,3% i januari

Under januari månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 3,3 % jämfört med samma månad 2018.

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 3,3% i januari 1Räknat i antal bilar såldes det 81 617 bilar, vilket är 2 752 färre begagnade bilar än i januari 2018, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Spekulationer om att en lågkonjunktur kan vara på väg, samt frågor om den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har resulterat i ett avvaktande köpintresse.”, säger Peo Siwertson General Manager på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden minskade med 3,3% i januari

Under januari månad såldes det 81 617 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 39 410, privatmarknaden 39 592 och företag 2 615), vilket är en minskning med 3,3% jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln minskade med 2,7% i januari

Bilhandeln sålde totalt 39 410 begagnade bilar till privatpersoner under januari månad, vilket är en minskning med 2,7% jämfört med samma månad förra året.

”Vi kommer troligtvis under 2019 se bilhandlare med ett ökat fokus på att omsätta sina lager med fokusering på begagnatförsäljningen för att inte öka lagernivåerna.”, säger Peo Siwertson.

Privatmarknaden minskade med 1,8% i januari

39 592 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i januari månad, vilket är en minskning med 1,8% jämfört med samma månad förra året.