Fondavgiften har stor betydelse vid val av fonder uppger sex av tio

Sex av tio svenskar, 61 procent, uppger att förvaltarens avgift har stor betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande.

Fondavgiften har stor betydelse vid val av fonder uppger sex av tio 1
Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

Det visar en ny Sifoundersökning som valcentralen Collectum beställt.

– Det är bra att en majoritet av pensionsspararna tycker att fondavgiften har stor betydelse när de väljer fonder. Höga avgifter kan nämligen slå hårt mot tjänstepensionen. En skillnad på 1 procent i avgift kan i kronor innebära mer än 400 000 kronor mindre i tjänstepension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

Sex av tio svenskar, 61 procent, uppger att avgiften har ganska eller mycket stor betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 20 procent svarar att den har ganska liten och mycket liten betydelse. Lika många, 20 procent, uppger samtidigt att de är osäkra eller inte vet.

– Att se över vilka fondavgifter man betalar är ett enkelt sätt att höja tjänstepensionen. Genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till den egna pensionen, istället för att försvinna som höga avgifter och utebliven avkastning, säger Tomas Carlsson.

Den genomsnittliga avgiften inom tjänstepensionen ITP är en tredjedel jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan tjänstepensionen ITP innebära hela 2 100 kronor mer i månaden som pensionär, visar rapporten ”Så mycket bättre tjänstepension” från PTK, Svenskt Näringsliv och Collectum.

De låga avgifterna inom ITP är ett resultat av Collectums fyra upphandlingar av förvaltare. Sedan 2007 har fondavgifterna pressats med 78 procent. Collectum genomför upphandlingarna, utan eget vinstsyfte, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och PTK.