Fler kvinnor på börsen

Vart tionde bolag på den svenska börsen har idag en kvinnlig vd.

Fler kvinnor på börsen 1När det kommer till ledningsgrupper och styrelser är representationen 23% respektive 33%. Nu inleder NGM och Feminvest ett samarbete med förhoppningen att fler kvinnor ska få upp ögonen för en börsintroduktion.

Kunskap om noteringsprocessen, goda förebilder och en dialog är viktiga komponenter för att skapa ett positivt noteringsklimat. Nu inleder därför Feminvest och NGM Nordic Growth Market ett samarbete för att gemensamt arbeta för att utbilda samt inspirera kring hur du som entreprenör tar ditt bolag till börsen.

”NGM har som ambition att förbättra och modernisera förutsättningarna för den nordiska kapitalmarknaden. Vi gör det redan idag på ett flertal sätt och att stödja Feminvests arbete är naturligtvis en självklarhet”, säger Tommy Fransson, Vice VD NGM.

“Jag tror att vi måste börja högst upp i bolagstrukturen med vd:arna. Vi ser att tillväxtbolag med kvinnor i ledningen levererar mer jämställda organisationer. Vi vill nu gemensamt bygga broar samt erbjuda kunskap och lärdomar från entreprenörer som tidigare gjort samma tillväxtresa” säger Michaela Berglund som driver Feminvest.

Ambitionen är dels att överföra kunskap från noterade bolag till tillväxtbolag om vägen dit och dels att erbjuda kunskap om noteringsprocessen. Målsättningen är att få fler kvinnliga entreprenörer att få upp ögonen för vilka tillväxtmöjligheter och expansions vägar som finns.