Flash-teknik som grund i förväntansekonomin

[Sommarläsning] När en ny butik öppnar på den stora affärsgatan föregås det av kommunikation om öppningen i veckor eller månader medan butiken långsamt sätts upp.

Online tar samma process timmar och det första tecknet på en ny tjänst är ofta när alla dina vänner använder den. Det senare är den modell den stora majoriteten av de snabbast växande företagen utnyttjar. Dessa företag har fångat vår uppmärksamhet under de senaste åren – Uber, Spotify, Airbnb med flera. Företag som ekonomidessa som genom minimal infrastruktur snabbt kommer igång och som erbjuder konsumenterna sina tjänster on-demand. Oavsett var de finns har blivit de drivande krafterna bakom förväntansekonomin, en ekonomisk övergång till omedelbarhet har blivit den största valutan för att vinna både kunder och tillväxt.

Uber, det stora affischnamnet för förväntansekonomin, har blivit en global aktör genom sin förmåga att etablera sig i en ny stad och erbjuda en fullt fungerande tjänst inom 24 timmar och sedan leverera bilar till kundens plats på bara ett par minuter. Vid behov kan Uber på bara några sekunder anpassa verksamheten efter toppar i efterfrågan vilket säkerställer en konstant och sömlös kundupplevelse. Det är denna omedelbarhet och smidighet på alla nivåer som har drivit bolagets enorma tillväxt. Men det kan inte luta sig tillbaka och vara nöjt, även disruptiva företag kan påverkas av omvälvande förändringar. Ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att beställa bilar, såsom kanske en kombination av röststyrning och AI, eller en ännu mer flexibel inställning till infrastruktur kan skicka Uber dit företaget redan har skickat otaliga konkurrenter. I förväntansekonomin har ingen råd att stå stilla. Företag blir alltmer beroende av internet och tekniken driver oavbrutet framåt på alla nivåer och möjliggör nya funktioner, nya affärsmodeller och nya omvälvande förändringar.

Alla företag med förhoppningar om att frodas i förväntansekonomin måste bygga enkla infrastruktur som hela tiden uppfyller de egna prestanda- och kapacitetsbehoven och som samtidigt har elasticitet för att snabbt bygga ut när efterfrågan är hög. Om prestandan inte räcker till, om företaget halkar efter eller om innovationen saktar in kommer det att resultera i att man tappar kunder och lojalitet till konkurrenterna. Ubers förmåga att snabbt flytta sin verksamhet har varit lika stor tillgång för att slå sina konkurrenter som hastigheten med vilken de har provisionerat bilar. Spotify förmåga att tillhandahålla oavbruten musik har gett företaget ett försprång i branschen medan Apples omfattande infrastruktur har varit en nyckelfaktor för att göra det till en trovärdig konkurrent till Spotify.

Den smidigheten börjar redan vid grunden för datacentret. Traditionella datacentermetoder är inte längre tillräckliga för att ge den snabbhet och smidighet förväntansekonomin blomstrar på. Diskbaserad lagring, som håller långsam information och som kör funktioner som inte anses kritiska, fungerar för företag där data och funktionalitet ligger länge utan användning. Men för ett företag som vill konkurrera i förväntansekonomin finns inte den typen av data eller funktionalitet. Bara ett par sekunders väntan på att data hämtas kan kännas som en evighet när användaren tittar på laddningsskärmen, en väntan som sannolikt skickar dem till en annan app som kommer att leverera vad de vill ha, men snabbare. Kraschade tjänster är ett ännu säkrare sätt att förstöra kundlojalitet och skicka användare någon annanstans, och utan en lagringsbas som är redo för den stora och mycket varierande antal åtkomster och ändringar som är ett framgångskrav i förväntansekonomi och som är högst sannolika i takt med att tjänsten växer.

På NetApp ser vi att Flash-baserade lagringslösningar spelar en allt viktigare roll för att hjälpa våra kunder och partners att differentiera sina erbjudanden och tjänster på de marknader där förväntansekonomin skapar de största förändringarna. Snabbväxande företag investerar i mer sofistikerade datahanteringslösningar, såsom NetApps Data Fabric, som är utvecklade för applikations- och datarörlighet för att möta både prognoser och oväntad efterfrågan på ett konsekvent, repeterbart och förutsägbart sätt. De utnyttjar Flash-ledda strategier inom datacenter för att skapa smidighet och flexibilitet de behöver för att lyckas.

Flash levererar robust läsning och skrivning, vilket eliminerar fördröjningar för konsumenten och kan installeras och driftsättas snabbt och enkelt vilket gör det enkelt att bygga ut för att möta efterfrågan och att öka företagets smidighet. Det är dessa egenskaper som driver Flash till att bli grunden för förväntansekonomin. Med Flash-ledda strategier som grund för ett företag kan det leverera snabbt till konsumenten, växa exponentiellt och fortsätta att förnya sig inför potentiella förändringar i vetskap om att infrastrukturen är framtidssäker.