Fintechbolaget övergår till permanent flexibelt arbetsliv med ny fastighetsstrategi

I kölvattnet av Corona inleder Fintechbolaget Revolut en förflyttning mot ett permanent flexibelt arbetsliv för sina drygt 2000 anställda världen över.

Fintechbolaget övergår till permanent flexibelt arbetsliv med ny fastighetsstrategiAnställda kommer nu att kunna välja när och hur ofta de vill arbeta från kontoret respektive hemifrån.

Förändringen innefattar även en ny fastighetsstrategi där befintliga kontor kommer att göras om till RevLabs; flexibla ytor där 70 procent tillägnas samarbetsytor och mötesrum. Under 2021 kommer Revolut även öppna nya kontor, enligt den nya modellen, i städer där företaget tidigare inte funnits. Den nya modellen som kombinerar hemarbete med tillgång till RevLabs tillåter också en snabb tillväxt av antalet anställda världen över.

Under den globala pandemin lanserade Revolut på tre nya stora marknader, USA, Australien och Japan, medan samtliga 2000 kollegor arbetade hemifrån. Trots pandemin har Revolut vuxit sin kundbas och fokuserat på att anställa talang, med större flexibilitet när det gäller plats. Detta gör att företaget kan bygga team över landsgränserna och erbjuda karriärmöjligheter till ett mycket bredare spektrum av talanger.

“Våra medarbetare säger att de uppskattar balansen de uppnår genom att arbeta hemifrån, samtidigt som de saknar sina kollegor och arbeta tillsammans ansikte mot ansikte. RevLabs erbjuder de bästa av två världar”, säger Jim MacDougall, VP of People på Revolut.

Tio månaders distansarbete har helt visat att flexibilitet är bra för anställda och bra för företaget. Revolut har anpassat sig väl till detta nya sätt att arbeta eftersom dess system till stor del är molnbaserade så att verksamheten kan fortsätta som vanligt. För 86 procent av Revoluts anställda är att inte pendla den största fördelen med att arbeta hemifrån, medan 60 procent rapporterade en bättre balans i arbetslivet.