Finsk marknadsledare lanserar i Sverige

Finlands marknadsledare inom bildelning, Blox Car, lanserar i Sverige.

Finsk marknadsledare lanserar i Sverige 1
Paul Nyberg, grundare och VD för Blox Car

Företagets modell är annorlunda än många andra delningstjänsters: istället för att bli en konkurrent till befintliga aktörer erbjuds övriga C2C- och B2C-tjänster för bildelning att finnas med i Blox Cars plattform och vice versa.

– Det är betydligt snabbare, lättare och mer kostnadseffektivt att expandera internationellt genom samarbeten och inkomstfördelning än genom köp och fusioner. Vi vill förändra människors tankesätt kring behovet av att privatäga bilen och ser att partnerskap mellan plattformar är det bästa möjliga sättet. Att vi sedan länge har ett samarbete med svenska Samtrafiken gör att vi har goda kunskaper om den Svenska persontransportmarknaden och dess utmaningar både i städer och på glesbygd. Svenskarnas tänk i fråga om miljö och samhällsansvar är dessutom mer utvecklat än i Finland, så vi tror på ett minst lika fint mottagande här som när vi lanserade i Finland, säger Paul Nyberg, grundare och VD för Blox Car.

Blox Car erbjuder redan nu ett öppet API för alla bildelningstjänster som önskar att etablera sig på den finska marknaden och samtidigt få möjligheten att lista Blox Cars nära 1 000 bilar i sin egen tjänst. Samma modell kommer appliceras på den svenska marknaden i samband med lanseringen i landet och sedan utvecklas tillsammans med övriga operatörer.

SnappCar, Sveriges största bolag för P2P-delning av bilar, var bland de första att underteckna en avsiktsförklaring med Blox Car. Getaround, som köpte upp Nabobil från Norge i början av sommaren, och GoMore har erbjudits samma möjlighet och diskussioner förs också med andra operatörer i Sverige.

– En bil står i snitt still mer än 95% av tiden. Vi ser att den kan användas avsevärt mycket mer av andra personer än bara ägaren, samtidigt som både miljön och ägaren kan tjäna på det. De gånger det inte är praktiskt att gå, ta en Voi, cykla, ta en taxi eller åka med kollektivtrafiken vill människor ha tillgång till en bra bil nära och vid rätt tidpunkt. Hos oss kan de få det från alla tjänster som finns listade på plattformen. Det är unikt och skapar förutsättningar för både fler tillgängliga bilar och nöjda kunder, säger Paul Nyberg.

Som en del av lanseringen i Sverige tar man nu in 500 000 euro, motsvarande drygt 5 miljoner SEK. Detta genom en finansieringsrunda via plattformen FundedByMe.