Finansiella tjänster och COVID-19 – Snabbhet kan rädda liv

[KRÖNIKA] I takt med att COVID-19 sprider sig, minskar antalet finansiella transaktioner.

Finansiella tjänster och COVID-19 – Snabbhet kan rädda liv 1Årtionden av utveckling och tillväxt har brutits, tillverkning har pausats och företag har stängt ned mer eller mindre tillfälligt. Enligt International Labour Organization (ILO) har motsvarande 195 miljoner jobb försvunnit på grund av COVID-19, på bara några veckor. De enorma ekonomiska kostnaderna för social distansering är omöjliga att bedöma. Globaliseringen har avstannat betydligt och det är inte omöjligt att vi får se vi att många länder inte kommer att kunna betala sina skulder.

Tillväxtekonomier kommer att krossas av samarbetshämmande handelsregler som bryter ekonomiska kopplingar och utlöser brist på mediciner och andra nödvändiga varor, på grund av uteblivna leveranser. Utmaningen för finansiella system är att se till att pengar snabbt skickas tillbaka in i det globala ekonomiska systemet.

Detta måste ske snabbt på alla sätt, till en början med statligt stödda räddningspaket för att sänka räntorna. Pengar måste snabbt tillbaka in i systemen, för att hjälpa ekonomierna att komma igång.

Den amerikanska regeringen tillkännagav nyligen det enskilt största ekonomiska räddningspaketet i historien, vilket innebär att 2,2 biljoner dollar kommer att skickas till företag och individer som drabbats av viruset. Även många andra länder har presenterat omfattande stödpaket, t ex Tyskland, med ett stödpaket på 1,7 biljoner dollar och Storbritannien, med ett paket på 398 miljarder dollar.

Pengar med snabbhet

Utmaningen för varje regering som överväger liknande åtgärder kommer att vara att skicka pengarna snabbt och dit de behövs mest, innan viruset knuffar ner ekonomier över ruinens brant. Regeringar måste förbättra tillgången till pengar snabbt.

För att säkerställa att detta görs måste finansiella system vara digitala, robusta och sammankopplade. De måste säkerställa att regler används för att snabbt identifiera och verifiera mottagare, samt omgående överföra pengarna till rätt bankkonton.

Digitala lösningar kan lindra krisen

Över hela världen meddelar banker att de pausar sina krav på återbetalningar av inteckningar och lån. De ökar sina kassakrediter, samtidigt som kreditkortsföretag skjuter upp betalningar. Banker avstår från personliga lånegarantier för små och medelstora företag. Dessa åtgärder kan dock lätt gå snett. Om banksystem inte styrs mot att hantera back-ends, kan det resultera i att de oavsiktligt skickar påminnelser om lånebetalningar till de kunder som har valt att skjuta upp sina betalningar. Detta kan i sin tur resultera i att dessa kunder felaktigt flaggas som att de inte har betalat i tid och därmed får sänkt kreditbetyg. För att förhindra detta måste banker med riktlinjer för krisrespons se till att de använder Artificial Intelligence och Robotic Process Automation (RPA) för att noggrant hantera back-ends, samt ändra sina affärsregler och processer, snabbt och storskaligt.

Bankerna kan gå ett steg längre. De kan visa upp den mer mämskliga sidan av sin verksamhet genom att dela begränsad kunddata med partners (open banking). Kunddata, såsom t ex kontobalans, opt-ins för uppskovsplaner, postnummer för att identifiera fickor som påverkas av COVID-19, kan användas av partners för att skicka riktade matkuponger, specialerbjudanden på detaljhandelsköp, sjukförsäkringar, eller för att skjuta upp eller sänka el-, vatten- och bredbandsräkningar, till de ekonomiskt pressade.

Banker skulle också kunna samarbeta med regeringar kring skapandet av COVID-19-relaterade applikationer. När t ex en regering tillkännager kontantbidrag till små och medelstora företag, kan en mobilapp låta dem ladda upp dokumenten för att upprätta sina referenser, erbjudas RPA-verifiering och autentisering av dokumenten, så att de automatiskt kan få pengarna överförda till sig, innan landets register uppdateras.

Andra stora tillverkningsförändringar

Precis som COVID-19 är på väg att driva digitalisering, bidrar även krisen till att påskynda två andra trender som har legat i bakvattnet under snart två decennier. Den första är Work from Home (WFH)-trenden. WFH växer redan som en snabb och tydlig väg framåt för företag att komma på rätt spår igen. WFH kommer att vara det nya normala, då organisationer utrustar sina anställda med nödvändig hårdvara, programvara och utbildning för att arbeta hemifrån. Förutom att inrätta infrastrukturen och säkerhetsprocesserna, så kommer WFH att kräva att anställda utbildas och omskolas. Som Ginni Rometty, Executive Chairman på IBM, nyligen sade: ”Hittills har fokus verkligen varit på wellness, men snart kommer detta fokus att övergå mot utbildning och omskolning.” Den utbildning som krävs kommer att vara bredare än kraven för WFH.

Automatisering, analys och Artificiell Intelligens (AI) kommer att innebära att anställda måste lära sig nya färdigheter. Men det finns goda nyheter på den här fronten: Strävan efter nya färdigheter kommer att mötas halvvägs av intelligenta digitala medarbetare eller assistenter. Implementeringar av digitala assistenter eller rollspecifika bots kommer att växa. Praktiskt taget alla anställda i en organisation kommer att ha en digital medarbetare med AI-stödda färdigheter, för t ex testning och hantering av kundfordringar mm, för att förbättra effektiviteten och produktionen. Det är inte lätt att föreställa sig att medarbetarnas inlärnings- och hämtningsprocesser kommer att variera i tid. Det är här som medarbetare-bots kommer att visa sig vara en välsignelse genom att de spelar en extra roll som godartade mentorer. Medarbetare-bots kommer att observera sina mänskliga motsvarigheter och automatiskt föreslå övningar och processer för prestandaförbättring.

I andra änden av kunskapsspektrumet finns de nya mognadsnivåerna som kommer att uppnås av t ex crowdsourcing. Detta är den andra trenden som har haft en undanskymd roll och inte fått den uppmärksamhet och dragkraft den förtjänar.

Crowdsourcing och gig-ekonomin kommer att användas som ett sätt att minska riskerna med utveckling och att en dag även kunna hantera live-applikationer. Med crowdsourcing kommer branschen för finansiella tjänster (FS-industrin) att lösa sin eviga jakt på färdigheter och anta ett nytt arbetssätt. Över 60 % av organisationerna förväntar sig att deras andel kontrakt- eller gig-medarbetare kommer att bli fyra gånger så många under de kommande fem åren. Industrin för finansiella tjänster måste acceptera detta som de nya normala och inrätta processer för att utnyttja crowdsourcing och gig-ekonomin.

Att återkomma starkare och med mer självförtroende

FS-industrin håller på att genomgå en dramatisk förvandling i takt med att digitala teknologier får en allt viktigare roll. Digitalisering, crowdsourcing, WFH, bots, AI, automatisering, RPA och liknande teknologier kommer att bli avgörande för FS-branschen för att minska effekten av stresskapande framtida händelser. Genom att sätta dessa teknologier främst kommer FS-industrin att bli starkare och vara bättre rustad för att hantera katastrofer och tider av osäkerhet.

För tillfället kan COVID-19 ha varit den enskilt största katastrofen i FS-historien, men krisen kan snabbt förvandlas till ett viktigt ögonblick som positivt förändrar branschens framtid. Branschen måste fokusera på att anpassa sig till det nya normala, anta intelligenta teknologier som skapar motståndskraft i system och minskar behovet av mänskligt ingripande under den dagliga driften. På så sätt kan det även utan ansträngning tillföra en snabbhet till system, som hjälper pengar att cirkulera.