Fastighetskontoret, Stockholms stad väljer Symetris IWMS-lösning för fastighetsförvaltning

Fastighetskontoret, Stockholms stad, en av Sveriges största fastighetsägare, väljer Symetri, ett dotterbolag till Addnode Group, som samarbetspartner för nytt IT-stöd.

Fastighetskontoret, Stockholms stad väljer Symetris IWMS-lösning för fastighetsförvaltning 1
Mats Broman, affärsområdeschef, Symetri FM skakar hand med fastighetsdirektören Åsa Öttenius, fastighetskontoret, Stockholms stad i samband med att samarbetsavtalet kring nytt IT-stöd till fastighetskontoret signeras.

Kontraktet gäller i sex år till ett initialt värde av 17,5 miljoner SEK med option på nio års förlängning.

Med stöd av Symetris koncept Symetri Efficient Facility IWMS, som binder samman traditionella fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och dokumenthantering, får fastighetskontoret, Stockholms stad ett bra stöd för verksamhetens processer i en gemensam lösning.

Med ett livscykelperspektiv säkerställer vi kvalitén och ökar tillgängligheten till informationen i de dagliga processerna och i informationsleveranser mellan byggprojekt och förvaltning.

– Vi är glada över att starta projektet och ser fram emot att arbeta tillsammans med Symetri för att stötta våra medarbetare med moderna verktyg i deras dagliga arbete, säger Olga Ekstam, Enhetschef Digitala stöd, fastighetskontoret, Stockholms stad.

-Vi är mycket glada och stolta över att Stockholms stad gett oss förtroendet att leverera en heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vår målsättning är att främja ett obrutet informationsflöde genom den byggda miljöns hela livscykel, kvalitetssäkra informationen för verksamhetens processer och göra all byggnadsinformation tillgänglig för medarbetarna oavsett var arbetet utförs, säger Mats Broman, affärsområdeschef Symetri FM.