Fastighetsförvaltaren Locum förnyar sitt avtal med TeleComputing

Locum AB har genom en offentlig upphandling tecknat avtal med TeleComputing i två år, med möjlighet till förlängning upp till fem år. Avtalet omfattar ett helhetsansvar för drift, underhåll och administration av Locums IT-miljö.

Locum ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvård. Sedan mitten på 2000-talet har Locum köpt drift- och underhållstjänster från TeleComputing. 

– Vi har sett tydliga fördelar med att nyttja extern IT-specialistkompetens istället för att driva all IT i egen regi. Vi är mycket nöjda med TeleComputings IT-leverans, säger Marie-Christine Rudbäck, IT-chef på Locum.

På uppdrag av landstinget förvaltar och utvecklar Locum robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter. Tillsammans med en driftorganisation arbetar Locum varje dag för att säkerställa basfunktioner som värme, vatten, el och ventilation. Locum genomför årligen runt 800 byggprojekt  till ett värde av drygt tre miljarder kronor. 

– Vi är stolta över att för tredje gången fått förtroendet att hjälpa Locum med vår specialistkompetens. Vi har dessutom en bred kompetens av IT inom vården och därför är det extra roligt att vi kan fortsätta att förvalta och utveckla Locums IT-miljö, säger Urban Berlinde, VD TeleComputing.