Fastighetsbyrån inför digital budgivning med Mobilt BankID

Fastighetsbyrån är först ut på marknaden med budgivningar där spekulanterna själva kan lägga bud digitalt och identifiera sig med Mobilt BankID.

Målet är att budgivningen, ett av de mest Fastighetsbyrån inför digital budgivning med Mobilt BankID 1avgörande momenten i en bostadsaffär, ska bli enklare och säkrare för både säljare och spekulanter.

Budgivningen är ett avgörande moment i en bostadsaffär och upplevs ofta som nervöst och stressande av både säljare och de som budar. Fastighetsbyrån vill nu göra processen smidigare och säkrare och är först ut att använda digital budgivning där budgivarna identifierar sig med Mobilt BankID.

  • Budgivningen är ett väldigt känsloladdat moment i bostadsaffären. Det finns ofta en stress och osäkerhet inblandad och ibland även misstankar om att alla spekulanter inte är seriösa. Vi vill göra den processen så smidig och säker som möjligt vilket budgivning med mobilt bank-id bidrar till, säger Lars-Erik Nykvist.

Fastighetsbyrån har tagit fram en egen lösning för budgivning som använder Mobilt BankID och testar nu upplägget på fem olika kontor runt om i landet. För att delta i budgivningen loggar spekulanten in med Mobilt BankID via bostadspresentationen på fastighetsbyran.se. När mäklaren, efter ett telefonsamtal, godkänt budgivaren kan bud läggas digitalt om budgivaren är inloggad. Som vanligt kan spekulanten följa budgivningen på nätet och via sms.

  • Användningen av mobilt bank-id är väldigt inarbetad och våra tester visar att våra spekulanter tycker att det är enkelt och naturligt även i samband med en budgivning. Målet är att alla budgivare i så många budgivningar som möjligt ska använda mobilt bank-id. Då vet vi med säkerhet vilka budgivarna är vilket skapar en ökad trygghet, säger Lars-Erik Nykvist.

Fastighetsbyrån planerar att öppna upp för möjligheten att använda Mobilt BankID i alla företagets budgivningar under våren. Möjligheten att lägga bud via mäklaren kommer dock att finnas kvar.

Civilutskottet tar upp identifiering av budgivare
Hösten 2016 genomförde Civilutskottet en uppföljning och utvärdering av den nya mäklarlagen. I den behandlas bland annat budgivningslistan som infördes i den nya lagen och identifiering med BankID har diskuterats i samband med uppföljningen. I uppföljningsrapporten skriver man ”Det vore värdefullt med en utvärdering av om regeln har fungerat på avsett sätt, samt vilka för- och nackdelar som skulle följa av förändrade regler som säkerställer identiteten hos budgivarna.”.