Fastighetsägare på landsbygden i Markaryd får möjligheten till fiber via Zitius

Regeringen har satt ett helt nytt mål, att 95 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020.

Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället. Utifrån det perspektivet har Fastighetsägare på landsbygden i Markaryd får möjligheten till fiber via Zitius 1Markaryds Fiber ingått ett samverkansavtal med Zitius, Telia Öppen Fiber och Markaryds Kommun med målet att fibrera för alla boende i hela kommunen, i både tätorter och på landsbygden.

Zitius ansvarar för det pågående projektet med att fibrera landsbygden i kommunen och kommuninvånarna i Markaryd Väst och Markaryd Öst är nu i full fart med att lämna in intresseanmälningar så att fiberbyggnationen kommer igång med målet halvårsskiftet 2017.

-Stora delar av Sverige består av landsbygd och vi på Zitius tycker det är viktigt att oavsett om man bor på landsbygd eller i städer, att hushållen har möjlighet till fiber som möjliggör exempelvis en mycket bra bredbandsuppkoppling med tillgång till framtida digitala kommunikationstjänster, säger Haval van Drumpt, Zitius VD.