Fastator investerar i svenskt fintechbolag nischat mot fastighetssektorn

Fastator har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av det finansiella teknikföretaget MDG, en digital plattform för hyresmarknaden.

IT-Finans.se
Fastators VD Daniel Hummel

Investeringen sker genom att MDG emitterar nya aktier till Fastator, varefter Fastators ägarandel i MDG kommer att uppgå till 25%. Genom investeringen tar Fastator steget in på den växande marknaden för digitalt baserade finanstjänster – med inriktning mot fastighetssektorn.

MDG grundades 2014 och tillhandahåller en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster. Plattformen finns än så länge endast i en betaversion men kommer att lanseras brett under 2017, med Fastator som finansiell och strategisk partner. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. MDGs ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

Förvärvet innebär att Fastator utvidgar sin portfölj till att även innefatta digitala tjänster för fastighetssektorn.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär:

”Marknaden för fintechtjänster växer i snabb takt och är mycket intressant ur investeringssynpunkt. Fastighetssektorn är fortfarande en relativt traditionell bransch och det finns stor potential i en ökad digitalisering och nya tekniska lösningar. Vi ser finansiella tekniktjänster som ett väldigt spännande framtida tillväxtområde inom fastighetssektorn. Investeringen i MDG är en möjlighet för oss att skapa en plattform för fler techinvesteringar framöver och affären stärker vår position inom teknik och fastighet.”