Färsk statistik från UC visar: Företagskonkurserna ökar stort med 41 procent i juli

Antalet konkurser i juli ökar med hela 41 procent jämfört med juli i fjol.

Den negativa utvecklingen för juli månad är en genomgående trend för flera branscher, visar färsk statistik från UC.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i juli månad ökar med 41 procent.
Ökningen är den största som UC har mätt under flera år och är genomgående även när man ser på statistik från de stora branscherna och länen.

– En ökning om 41 procent i juli månad jämfört med juli i fjol är en markant ökning och den är genomgående i hela landet bortsett från endast tre län. Sett till hur konkurserna sammantaget har utvecklat sig under våren ser vi också en ökning. Totalt med nio procent hittills i år. Det är en förvånansvärt stor ökning då konjunkturen är bra, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Kraftiga ökningar bland stora branscher

Stora branscher som byggindustrin (+ 10 procent), detaljhandeln (+ 24 procent) och restaurang- och hotellbranschen (+ 55 procent) följer trenden.

– Orsaken till dessa ökningar är olika beroende på bransch. Exempelvis är trenden att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning. Slutsatsen blir att vi anlitar byggföretagen mindre och istället gör jobbet själva. Bilden bekräftas av många byggare som ser att uppdrag till privatpersoner har minskat. Under juli månad gick 74 bolag i konkurs jämfört med 67 i samma månad året innan. Samtidigt ökar försäljningen av byggvaror med 2,9 procent under 2018 och 4,8 procent under 2017, avslutar Richard Damberg.