Hem Event Exklusivt om framtidens AI-drivna fintech-industri

Exklusivt om framtidens AI-drivna fintech-industri

Publicerat av: Redaktionen

Takten inom fintech-industrin trappas upp och förändrar det europiska näringslivets vardag, nu och i framtiden.

Exklusivt om framtidens AI-drivna fintech-industri 2

OpusCapita,VD Patrik Sallner

Den 24e augusti samlades några av landets främsta profiler och företag inom digitaliseringen för att under tre intensiva timmar utforska hur en snudd på skenande teknologisk utveckling påverkar bland annat företagets affärsprocesser och även förändrar fintech-branschen från grunden. Träffen eller rättare sagt eventet arrangerades av OpusCapita, vars VD Patrik Sallner, även var en av flera mycket uppskattade talare.

En sektor med stenhård konkurrens

Fintech som är en förkortning för finansteknologi är ett begrepp som, precis som molnet, först sågs som lite av ett modeord men som idag har blivit mer av ett samlingsbegrepp för den senaste It-teknologin inom finansvärlden där aktiva aktörer inom affärssektor har ett ändamål att tillhandahålla finansiella tjänster baserade på användande av en kombination av program och modern teknologi.

Sverige är idag ett land med flest fintech-investeringar per capita och Stockholm ses på flera håll som ett nav eller en fintech-hub för Europa. Detta har även medfört att företagsklimatet inom fintech-sektorn präglas av stenhård konkurrens och aktörerna fortlöpande måste förnya sin syn på företagets affärsprocesser och använda ny teknologi för att skapa nya värden på ett sätt som idag kanske inte ens existerar. Detta gäller inte bara nya startupbolag utan i minst lika stor utsträckning befintliga företag som exempelvis Klarna eller OpusCapita.

Fokusering på B2B industrier

Förutsättningarna för dagens fintech-bolag har även förändrats. Det duger inte längre att köpa all tillgänglig teknologi på marknaden, utan företagen behöver en egen tydlig vision, där de visar en vilja att förändra på riktigt och ha en förståelse för vilka drivkrafter nästa generations ”digital natives” drivs av och detta inom alla företagsgrupper och mot alla kunder.

Ser vi till OpusCapita så är kunderna stora och medelstora företag, speciellt inom B2B industrier med komplicerade värdekedjor och stort antal leverantörer. De är typiskt transaktionsintensiva företag, där en digitalisering verkligen gör stor skillnad, både i processeffektivitet och ökad kvalitet samt till en lägre transaktionskostnad. Där utmaningen ligger i att hjälpa kunderna utveckla sina processer i takt med implementering av nya verktyg och lösningar.

  • Den stora utmaningen som vi ser det är att få företag att förstå skillnaden mellan att bara digitisera (Digitize) och att digitalisera (Digitilize) sina processer. Ett exempel är fakturaprocessen. Att scanna en leverantörsfaktura i ett pappersformat till ett digitalt format innebär bara att man digitiserar. Att digitalisera innebär att Leverantören skickar en elektronisk faktura enligt ett standardformat. Där fakturan går från leverantörens system till köparens system. Utan postgång, mottagning sortering och scanning. Då har man också digitaliserat på riktigt. För organisationer och kunder innebär digitaliseringen inte bara kostnadseffektivitet, men också förenkling, säger Patrik Sallner.

Digitaliseringsgraden varierar däremot mycket mellan olika bolag i Sverige. Under senaste åren har det skett stora framsteg inom försäljning och marknadsföring. Arbetssätten och produktiviteten har utvecklats enormt tack vare nya digitala innovationer där exempelvis största delen av fakturor i Sverige nuförtiden är e-fakturor. Däremot har inköpsprocesserna inte förändrats lika mycket och det återstår stora möjligheter till automatisering och tätare koppling till finansprocesser via t.ex. eProcurement-lösningar.

Fullständig automatisering med hjälp av AI

Vi har nått en produktivitetsplatå där vi inte längre kan effektivisera på ett traditionellt sätt. Disruptiva AI-drivna teknologier som maskininlärning och intelligent automation, i tillägg till nya initiativ såsom PEPPOL och PSD2, förändrar i stora drag hela den globala affärsvärlden. På samma sätt som vi dag drar nytta av AI för automatisering inom allt från självkörnande bilar till aktiv brottsbekämpning i realtid så kommer även automatiseringen inom finans-sektorn att leda till produktivitetsförbättringar inom alla områden med en högre säkerhet och kontroll i alla led.

  • Vår vision är 100% digitala och automatiserade processer inom kundernas finans och inköp. Det kommer att ta en lång tid att nå, men ger enorma fördelar i kostnader, kontroll och kvalitet. AI möjliggör enorma produktivitetsförbättringar. Manuella steg kan behövas för att behandla undantag och kontrollera processen, berättar Patrik.

Som-en-tjänst lösningar

Ytterligare en modeterm inom IT sektorn, som under senaste decenniet blivit allt vanligare är alla former av as a service tjänster som vuxit fram. Gemensamt för dessa tjänster är att de ska frigöra det komplexa för företag och låta dessa fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som aaS-tjänsterna tillför en hög nivå av flexibilitet och agilitet där företag kan växa och expandera snabbare än någonsin tidigare. Dessutom så undviks en stor initial investeringskostnad och företagen får en fast månadskostnad. Den mest spridda av dessa lösningar är SaaS eller programvara som en tjänst vilket även tillför ytterligare en dimension jämfört med traditionellt köpta program då ett SaaS alternativ alltid kan erbjuda optimal säkerhet och löpande uppdaterade system som följer dagens regelverk och dess förändringar. Dessutom gör SaaS lösningar det enklare att använda lösningarna på olika plattformar.

  • Våra produkter och tjänster är SaaS lösningar, så kunden behöver inte bry sig om hårdvaran. Det finns en tydlig trend i marknaden idag att allt fler system levereras som SaaS, numera även ERP system. Det ger en enklare vardag för kunderna och de slipper stora uppgraderingsprojekt till nyare releaser, då uppdateringar skickas ut löpande, vilket säkerställer att man har en lösning som ligger i framkant. I och med den säkerhet som idag finns i hosting-center skulle jag påstå att det är ett säkrare alternativ än att installera ‘on-premise’, speciellt för företag som inte har en omfattande IT avdelning som kan fokusera på säkerhetsarbete. Vi på OpusCapita arbetar såklart ständigt med att följa lagar och regleringar och vi säkerställer självklart bl.a. att GDPR följs.
  • Våra lösningar täcker hela Source-to-Pay processen samt Order-to-Cash, vilket spänner över väldigt många affärsprocesser, men det är egentligen inget branschspecifikt över lösningarna. Alla företag har behov av att digitalisera och effektivisera dessa processer, även det ger störst effekt för transaktionsintensiva företag. Plattformen vi använder är en modern molnbaserad SaaS-lösning som fokuserar mycket på användarvänlighet och mobilitet. Idag behöver användare kunna använda systemen var de än befinner sig och oberoende av vilken typ av enhet de använder, mobil, surfplatta eller dator, säger Patrik.

Föränderlig drivkraft

En fråga som lätt kan uppstå är hur vi ska våga investera i teknik som vi i dagsläget inte vet var den kommer att leda till. Trots att detta är en viktig frågeställning så är svaret ganska enkelt: basera satsningar på molnet, titta på öppna lösningar och standarder. Detta kommer att underlätta både den första implementeringen men framför allt göra det lättare att i kommande skeden applicera nya modeller och förändringar. Lägg här till en stomma baserad på As-a-service lösningar så minimeras även den initiala investeringen. Vidare bör vi även agera och söka nya samarbeten både inom närliggande och helt främmande marknader för om det är något som Internet medfört så är det att öppna dörren till en global marknad som inte är bunden av samma landsgränser som vi är vana vid. Och detta är bara gläntan på en dörr som väntar på att öppnas fullt ut.

  • Under det närmaste decenniet kommer finans- och inköpsfunktionerna att genomgå en liknande omvandling som försäljning och marknadsföring har upplevt under det senaste decenniet. Digitalisering och automatisering förbättrar kontroll, kvalitet och kassaflöde samtidigt som de ger betydande produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar. Denna förändring drivs av både lagstiftningsändringar som PEPPOL och PSD2 samt av ny automatiseringsteknik. Företagen bör bygga en stegvis plan mot full processautomation med hjälp av den senaste tekniken, avslutar Patrik.

[slideshow_deploy id=’4025′]

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>