EVRY förenklar låneprocessen för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank och EVRY har ingått ett avtal om förenkling och effektivisering av bankens processer för lånehantering.

Avtalet sträcker sig över en 3-årsperiod.EVRY förenklar låneprocessen för Landshypotek Bank 1

Landshypotek Bank är en medlemsägd nischbank som vänder sig till jord- och skogbrukssegmentet i Sverige. Banken, som grundades redan 1836, har ingått ett samarbete med EVRY för att förenkla och effektivisera processen med att ansöka och behandla lån.

EVRY bistår även med att konsolidera Landshypotek Banks interna applikationer. Handläggarna använder idag flera applikationer, och med den nya lösningen behöver de bara förhålla sig till en applikation. Landshypotek Bank kommer med den nya lösningen spara betydande belopp, och frigöra handläggartid som kan användas till andra och mer proaktiva kunduppgifter.

– Vi arbetar hela tiden för nya lösningar som effektiviserar våra processer och gör det bättre för kund. Med en modern teknisk plattform och hög kompetens kommer samarbetet med EVRY vara centralt för vår fortsatta utveckling inom det digitala området och därmed som bank, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

– Vi är glada för att Landshypotek Bank har valt oss som samarbetspartner. Landshypotek Bank är upptagna av att göra skillnad för sina kunder och möta kundens förväntningar på de tjänster de tillhandahåller. Bankens nya plattform kommer vara ett gott fundament för detta, och kommer samtidigt göra det långt enklare att vidareutveckla och erbjuda nya produkter och närma sig nya kundsegment i framtiden, säger Wiljar Nesse, koncerndirektör för Financial Services i EVRY.

– Banksektorn är ett av EVRYs viktigaste tillväxtområden. Detta avtal bekräftar vår position som en leverantör till hela den nordiska marknaden inom lånehantering, avslutar Wiljar.