EU vill jobba bättre med frågan om IT-säkerheten – ligger efter USA

Europeiska kommissionen uppskattar att cyberbrottsligheten kostar hundratals miljarder.

EU vill jobba bättre med frågan om IT-säkerheten - ligger efter USA 1En av IT-Finans skribenter har nyligen varit på två dagars pressinformation för svenska journalister på EU-kommissionen i Bryssel. Gruppen journalister – från ett flertal medier – träffade också socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland.

Ser allvarlig på IT-säkerheten
Julian King som är kommissionär med ansvar för säkerhet deltog med en presentation. Han poängterade att kommissionen ser allvarligt på säkerhetsfrågor. Han pratade inte bara om EUs gemensamma landgränser och hoten om fysiska terrorattacker utan sa att man även ser allvarligt på säkerheten i cyberrymden. Han sa att man ser nya slags cyberbrott och att det är ett enormt problem. Den senaste tiden har man kunnat konstatera hur snabbt och i vilken stor skala sådan brottslighet kan slå till. Han sa också att det uppenbarligen rör sig om en mycket god affär för kriminella. Media rapporterar långt ifrån allt som sker, sa han vidare. Brottsligheten motsvarar hundratals miljarder euro. Han nämnde också de cyberbrott som skedde i samband med det senaste presidentvalet i Frankrike.

-Vi behöver göra mer, sa Julian. Det kommer flera nya förslag. Den offentliga och privata sektorn måste samarbeta. Det handlar om att hantera de interna relationerna väl. Det arbetet måste kanske skötas på ett särskilt sätt när det gäller Internet.

Integriteten viktig
-När det gäller alla våra förslag så tar vi hänsyn till integritetsaspekter. Vi respekterar våra samhällens värderingar.

-Vi är inte naiva när det gäller cyberkriminaliteten, sa han vidare. Inte heller när det gäller hot mot media. Han påminde om en fransk TV-kanal som tvingades stänga på grund av en cyberattack (TV5Monde 2015).

Ett organ som har hand om de här frågorna på EU är ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) som finns på Kreta i Grekland. Läs mer på https://www.enisa.europa.eu/.

Ett annat EU-organ som jobbar med liknande frågor är CERT-EU. Det är en beredskapsgrupp (Computer Emergency Response Team). De jobbar åt EU-institutionerna och samarbetar med samma slags organ i medlemsländerna. CERT-EU har exempelvis en nyhetssida som kan vara intressant där de följer datasäkerhetsfrågor i hela världen. Gå till: https://cert.europa.eu/cert/filteredition/en/CERT-LatestNews.html.

I det här sammanhanget nämnde Julian också Europols European Cybercrime Centre som också jobbar med de här frågorna och som det kan finnas anledning att följa. De finns på: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3.

Vill se ökat samarbete
Det behövs mer finansiering för att vi ska kunna jobba mer intensivt med dessa frågor, sammanfattade Julian. EU kan bli bättre på att mobilisera och utveckla arbetet vidare med den privata sektorn. Man hoppas att organen ska få en starkare roll. Amerikanerna jobbar mycket intensivt med de här frågorna och lägger mycket pengar här.

Nytt handelsavtal med britterna blir tekniskt komplicerat
Handelskommissionär Cecilia Malmström nämnde bland annat att det nya handelsavtalet med Kanada kommer att träda i kraft snart, troligen nu i juni. Hittills har förhandlingarna om ett nytt avtal med USA inte kommit igång efter att den nya administrationen tillträdde tidigare i år. Avtalet med USA var färdigt till två tredjedelar men Donald Trumps regering har signalerat att de vill bli mer protektionistiska och Cecilia tror att de behöver mer tid.

När det gäller Brexit kan hon inte veta hur det slutar men hon hoppas att Storbritannien inte ska gå tillbaka till gamla regler utan anta regler som ligger nära EUs. Det kommer inte att finnas ett färdigt handelsavtal med dem 2019 när de går ur. Vad som istället gäller då vet man inte.

-Det kommer att bli tekniskt komplicerat, sa hon.

Cecilia nämnde också problemen med Ungern och Polen. Det handlar om deras interna sätt att sköta saker – hur de fungerar som rättsstater.

Sedan Brexit har EU tagit fram en rapport med förslag om hur EU ska fungera i framtiden. Man har inlett öppna samråd där exempelvis den svenska riksdagen tittar på förslagen. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att lämna synpunkter. Ska medlemsländerna i EU göra mindre tillsammans, fortsätta som idag eller göra mer? Hur ska man exempelvis i framtiden hantera de sociala frågorna? Rapporten kom i mars.

Mycket av samtalen var off-the-record vilket betyder att vi inte kan nämna källorna vid namn. En högt uppsatt sådan på EU-kommissionen talade om frågor som rör upphovsrätt. Man jobbar med hur medborgarna ska få bättre tillgång till material över gränserna – alltså mellan medlemsländerna. Hur kan man få dataflöden att fungera bättre?

Digital upphovsrätt över gränserna
Den nya mobillagen som innebär “full roaming” kommer att träda i kraft i sommar. Andra liknande frågor som kommissionen tittar på och kommer med förslag om är exempelvis hur lärare och elever kan få tillgång till material över gränserna. EU förhandlar med dem som äger rättigheten. Andra områden är inom e-hälsa och e-förvaltning. Man kan exempelvis tänka sig att en person behöver kontakta sin specialistläkare men att läkaren rest till ett annat EU-land. Då ska det bli möjligt för den läkaren att komma åt patientinformation från vartsomhelst i EU.

Om ett år kommer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Den är redan beslutad på EU-nivå och ska införas i alla medlemsländer nästa år. Just nu sker lokala anpassningar i varje medlemsland.

Guteland lyfte fram ökat samarbete
EU-parlamentarikern Jytte Guteland pratade med gruppen journalister om att EU har ett ökat säkerhetssamarbete. Hon beklagade terrordådet i Manchester. Hon är personligen i sitt arbete som politiker bland annat inriktad på att värna barns rättigheter och nämnde att de minskade roamingavgifterna som kommer snart är bra för ungdomar.