Ett företagsamt Sverige? Gotland i topp och Värmland i botten i entreprenörskap

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska.

Ett företagsamt Sverige? Gotland i topp och Värmland i botten i entreprenörskap 1I en ny studie från Entreprenörskapsforum framkommer att det är markanta skillnader i entreprenörskapet mellan länen. Gotland innehar toppnoteringen, där är knappt elva procent av den vuxna befolkningen entreprenörer, dvs. äger och driver ett nytt företag. Värmland, Dalarna och Södermanland ligger i botten, endast fem procent ägnar sig åt entreprenörskap.

I en nyutgiven rapport från Entreprenörskapsforum, som bygger på statistik från Global Entrepreneurship Monitor (GEM), redogörs för hur det regionala entreprenörskapet ser ut i Sverige under perioden 2015-2017.

– De regionala skillnaderna i entreprenörskap är betydande. En region som vill förbättra sin position kan se över det lokala företagsklimatet, skapa attraktiva boendemiljöer och förbättra infrastrukturen, säger Johanna Palmberg, medförfattare till studien.

– På nationell nivå behövs goda förutsättningar för att entreprenörer ska kunna investera, växa och skapa välfärd. Att därtill ha en tydlig entreprenörskapsprofil på den regionala politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Per Thulin, medförfattare till studien.