Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto

Etera, ett finskt ömsesidigt pensionsbolag, förlänger kontraktet med Tieto.

Under det femåriga avtalet ska Tieto leverera infrastrukturtjänster och skapa en skalbar plattform för Etera förnyar kontraktet för infrastrukturtjänster med Tieto 1att öka kostnadseffektiviteten, samt fortsätta bidra till Eteras IT-förnyelse.

Partnerskapet går ut på att implementera standardiserade molntjänster och att skapa en modern, skalbar plattform för Eteras affärsbehov. Tieto ska också kostnadseffektivisera samt skapa förutsättningar för att modernisera IT-infrastrukturen.

– Tieto är en långsiktig partner till oss och de förstår våra utmaningar och kan vår verksamhet. De ska hjälpa oss att tillhandahålla bättre och kostnadseffektivare tjänster till våra kunder. Tieto bidrar även till att nå våra strategiska målsättningar att skapa ett långlivat ekosystem inom pensionssystemet, i vilket de också spelar en betydande roll, säger Janne Ruuska, CIO på Etera.

– Vi har arbetat tillsammans med Etera under en lång tid, och vi är mycket nöjda med att de har gett oss förnyat förtroende som innebär att vi ska bidra till att modernisera deras infrastrukturtjänster. Samarbetet kommer ytterligare att stärka vår position inom den nordiska försäkringssektorn. Det stärker också vår förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet som kan hjälpa våra kunder att möta industrins krav och höga förväntningar, säger Christian Segersven, VP Tieto Financial Services.