Estlands största bank tar krafttag mot penningtvätt med hjälp av lösning från FICO

Estlands största bank, LHV,  har valt det amerikanska dataanlysföretaget FICOs lösning Tonbeller Sirion, byggd på artificiell intelligens och maskinlärning för att komma tillrätta med finansiell brottslighet, så kallad ”white collar crime”.

LHV har valt FICOs system för att skydda sina 135 000 bankkunder och över 180 000 kunder inom investeringsförvaltning mot white collar crime. Systemet bygger på AI och maskinlärning och LHV har valt fyra processer: riskbedömning, screening, övervakning av transaktioner och övervarkning av beteendemönster.

”Säkerhet och vårt goda rykte är avgörande faktorer för vår bank. Efter noggrann utvärdering valde vi FICO för att vi gillar deras sätta att angripa problemet med hjälp av artficiell intelligens och maskininlälrning”, säger Martti Signi, Chief Risk Officer på LVH.

EUs fjärde och femte penningtvättsdirektiv innefattar skräpta krav på finansiella institutioners arbete mot penningtvätt och kriminell finansiering.

”Skärpta direktiv ska göra det svårare för kriminella att bedriva penningtvätt och banker som LHV måste hitta lösningar som gör det lättare att verka mot den här typen av brott”, säger Torsten Mayer, Vice President för Complience Solutions hos FICO.