Ernströmgruppen förvärvar Ouman koncernen och genomför sitt största förvärv någonsin

Ernströmgruppen förvärvar Ouman koncernen och genomför sitt största förvärv någonsin

Ernströmgruppen förvärvar Ouman koncernen och genomför sitt största förvärv någonsin 1Industrikonglomeratet Ernströmgruppen förvärvar Ouman koncernen och etablerar sig som en betydande aktör inom fastighetsautomation i Nordeuropa.

Ouman utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster för fastighetsautomation och energibesparande åtgärder av fastigheter och industrier. Bolaget har huvudkontor i Finland och har en stark närvaro i Estland, Sverige och Ryssland. Huvudproduktionsanläggningen ligger i Estland. Totalt omsätter gruppen 35 MEuro genom sina ca 300 anställda.

”Ernströmgruppen fortsätter att, på ett metodiskt sätt, bygga ett starkt industrikonglomerat i olika spännande framtidsnischer. Fastighetsautomation har länge varit ett prioriterat område då det passar väldigt väl in i vår ambition att vara en ägare som positivt påverkar samhällsutvecklingen mot en digital och hållbar framtid.

I enlighet med vår decentraliserade styrmodell, kommer Ouman fortsätta att drivas som en helt självständig verksamhet under befintlig ledning i vårt eko-system av välskötta företag”, säger Ernströmgruppens CEO Pontus Cornelius.

”Jag är väldigt entusiastisk över att få gå med i en växande och ambitiös företagssfär som drivs av entreprenörsinnade människor. Jag är samtidigt tacksam över det stöd vi fått vår tidigare ägare, AAC Capital, som har hjälpt oss att fördubbla Oumans omsättning och lönsamhet under de senaste sex åren. Jag tror starkt på Ernströmgruppens decentraliserade modell vilken kommer ge Ouman möjlighet att utveckla sin verksamhet ytterligare.

För våra kunder är budskapet stabilitet och kontinuitet. Vi kommer fortsatt drivas av att leverera excellenta produkter med excellent service i den absolut tekniska framkanten. För vår personal innebär det heller ingen förändring. Vi kommer fortsätta att arbeta som tidigare, med fokus på att utveckla verksamheten och våra långsiktiga kundrelationer.”, säger Matti Lipsanen, CEO för Ouman Group.