Equinix driver digital utveckling i Europa, Stockholm i fokus för molnlösningen Equinix Cloud Exchange

Det amerikanska datacenterbolaget Equinix, meddelande idag att de kommer utöka tillgången till molnlösningen Equinix Cloud Exchange i tre nya marknader under 2017.

Fokus för expansionen är Stockholm, följt av Dublin och Milano. I Europa finns molnlösningen iEquinix driver digital utveckling i Europa, Stockholm i fokus för molnlösningen Equinix Cloud Exchange 1
nuläget tillgänglig i London, Frankfurt, Amsterdam, Paris och Zürich.

Tjänsten riktar sig till företag med global inriktning som genomgår digital förändring och avser underlätta sammankopplingen mellan deras plattformar och tjänster genom tillgång till hybrid- och multi-molntjänster över alla Equinix 41 marknader. Expansionen i Stockholm ger därmed både svenska och internationella företag tillgång till ett globalt nätverk av marknader och skapar flexibilitet för företagen att välja var de vill förlägga sin data och totala arbetsmängd inom molnet. Genom molnbaserade lösningar finns datan lättillgänglig där företaget befinner sig.

Stockholm är internationellt känt som en företags- och teknikhub på frammarsch. Med ett flertal starka globala företag har Sverige och framför allt Stockholm rankats from en av Europas mest intressanta framtida regioner av Financial Times. Dessutom har Stockholm utsetts till Europas bästa region när det gäller utsikterna för utländska investeringar samt ekonomiska och företagsbaserade expansioner. Klivet till molnet utgör en viktig del i att säkerställa Sveriges fortsatt ledande roll inom digitalisering. Expansionen av Equinix Cloud Exchange i september ger företag tillgång till flexibla och skalbara molnlösningar, samtidigt som det frigör resurser för innovation and affärsutveckling inom företaget.

”Industrin behöver kunna samla in och bearbeta stora datavolymer och olika typer av information från flera källor. Företag med behov av att gå mot det globala inser i större utsträckning behovet av att etablera ett välfungerande molnbaserat ekosystem. Equinix Cloud Exchange spelar en viktig roll i att se till att medarbetare och kunder har tillgång till rätt information, vid rätt tillfälle. På så sätt kan företagen fokusera på att skapa en bättre kundupplevelse, samtidigt som de får tillgång till en global plattform och minskar latensen”, säger Niclas Sanfridsson, Vd för Equinix i Norden.