Entreprenörsfamiljer skapar unik finansutmanare

Sydsvenska entreprenörsfamiljer gör gemensam sak med grundarna av Stadium och Quesada

Entreprenörsfamiljer skapar unik finansutmanare 1Wictor Family Office stärker nu sin position inom svensk förmögenhetsförvaltning och förvärvar aktierna i Quesada Kapitalförvaltning. Bolagen har en modern syn på förmögenhetsförvaltning och erbjuder opartisk rådgivning där kunden på riktigt står i fokus. Unikt för Wictor Family Office är att ägarna och kunderna investerar på lika villkor i de produkter som rekommenderas. Syftet är att skapa en oberoende entreprenörsägd utmanare till traditionella kapitalförvaltare.

Betalningen sker till del kontant och till del med aktier. Parterna har kommit överens om att försäljningspriset inte är publikt. Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande.

Wictor Family Office – som ägs av ett antal entreprenörsfamiljer – tillämpar en arvodesbaserad betalningsmodell utan provisioner och tredjepartsersättningar, så kallade ”kick-backs”.

Det faktum att Wictor Family Office är fristående från banker, fondbolag och andra finansiella institut ger bolaget ett unikt marknadsövertag, där det enda som beaktas är kundens bästa.

”Vi startade Wictor Family Office för att vi tyckte att det fanns en kortsiktighet i finansrådgivningsbranschen med alltför höga avgifter och dessutom en bristfällig transparens. Vi investerar själva våra egna pengar i de produkter och tjänster som vi rekommenderar till våra kunder. ”, säger Sara Viktorsson, VD för Wictor Family Office.

Förvärvet av Quesada innebär – tillsammans med den sammanslagning med FMG+ som skedde i somras – att bolaget kommer att kunna erbjuda ett större urval av produkter och tjänster samt ha en större förhandlingsstyrka.

Wictor Family Office och Quesada delar målsättningen att leverera personliga och långsiktiga lösningar baserade på ärlighet och integritet. De är övertygade om att detta kommer att öppna upp för ännu fler möjligheter framöver.

Tommy Jacobson är styrelseordförande i Quesadas ägarbolag Varenne. Han säger:
”Med den här affären skapar vi en entreprenörsdriven verksamhet som har kapacitet att utveckla fler produkter och tjänster i en effektiv och modern organisation som möter våra kunders krav på kapitalförvaltning av högsta klass.”

Sara Viktorsson menar att Quesadas och FMG+ kunder har snarlika behov som deras egna; de önskar personlig service som ger ett helhetsgrepp om deras ekonomiska och familjerelaterade
situation.

”Vi är så glada att få ännu ett tillskott till familjen och ser fram emot en fantastisk resa tillsammans.”