Enklare bokföring med ny bankintegration

Nu kan alla bankhändelser bokföras automatiskt direkt i Hogias ekonomisystem OpenBusiness.

Med vår nya tjänst kan företag utföra säkra betalningar direkt från sitt ekonomisystem, berättar Peter Bergman, produktägare för Hogia OpenBusiness.

Även utbetalningar kan hanteras i Hogias system och skickas direkt till banken. Till en början erbjuds tjänsten till kunder som har Handelsbanken och SEB, fler banker väntas tillkomma framöver.

– Samarbetet med Handelsbanken och SEB är ett led i att tillgodose marknadens behov av att automatisera och effektivisera sina arbetsprocesser. Med vår nya tjänst kan företag utföra säkra betalningar direkt från sitt ekonomisystem och slipper monotona arbetsmoment. Synkronisering av bankhändelser och automatisk bokföring ger företag full kontroll över sina in- och utbetalningar, sparar tid och minskar risken för fel, berättar Peter Bergman, produktägare för Hogia OpenBusiness.

Integrationen innebär att händelser på bankkontot visas direkt i ekonomisystemet. In- och utbetalningar på bankkontot kan automatiskt knytas till fakturor och bokföras i Hogia OpenBusiness. Den nya bankintegrationen förenklar dessutom betalflödet då det inte längre krävs någon manuell registrering i internetbanken.

Om en betalning avser en faktura i annan valuta än SEK, finns valutakursen med i bankhändelsen och eventuell kursvinst eller kursförlust bokförs automatiskt.

Även bankavgifter och övriga händelser på bankkontot, som inte härrör från en faktura, kan bokföras på ett effektivt sätt.

– Hogias kunder kan nu erbjudas ett ännu smidigare sätt att skicka betalningar till Handelsbankens globala plattform. Kunderna får också automatiskt ett komplett kontoutdrag som möjliggör hög automatisering direkt i Hogias ekonomisystem, säger Greger Myrgård som är gruppchef på Affärsstöd Företag i Handelsbanken.

– Det är väldigt positivt att SEB och Hogia har utvecklat den här funktionen tillsammans. Våra gemensamma kunder får en enklare vardag och kan fokusera på att utveckla sin affär istället för att lägga tid på administrativa arbetsuppgifter som betalningar och bokföring, säger Fredrik Ljungblad, segmentsansvarig SME Sverige på SEB.