Energieffektivisering genom automatisering för en hållbar fastighetsbransch

Digitaliseringen har redan gjort att mycket av fastighetsunderhållet kan skötas med automatik.

Energieffektivisering genom automatisering för en hållbar fastighetsbransch 1Vad som krävs nu är att fastighetsägarna tar ett helhetsgrepp som gör att vi säkrar framtidens energibehov på ett hållbart sätt. Här är det också upp till fastighetsägarna att lägga ännu större ansvar på leverantören istället för att bära hela ansvaret själva.

Fastighetsbranschen har inte längre råd att fortsätta med underhåll i analoga organisationer. Mycket kan redan idag skötas automatiskt tack vare digitalisering och modern informationshantering, på väg in i IoT-världen. Bland tillämpningarna finns redan allt från automatiskt analyserad information från väderprognoser, vilken kan hjälpa till att undvika kostsamma effekttoppar, till hur man förebyggande underhåller system innan komponenter går sönder.

”Framöver kommer denna typ av effektivisering bli ännu viktigare. Orsaken är det ökade elbehovet, kopplat till bland annat elfordon och laddstolpar i fastigheter” menar Jan Ström, VD på LeaseGreen Sverige AB under årets Almedalsvecka.

”Effekttopparna är ett problem redan idag.Kunderna betalar för mycket för temporära effektpeakar som borde kunna undvikas. Detta blir ännu viktigare för fastighetsägarna, som ska tillgodose det ökande elbehovet för de boende på sikt, när alla ska ha elbil”.

Ny affärsmodell ger fastighetsägarna stöd

Jan konstaterar att hela ansvaret för utvecklingen ibland lite orättvist läggs på fastighetsägaren.

”Viljan till energieffektivisering måste förvisso finnas hos fastighetsägarna. De måste också ställa tydliga krav på leverantören, ekonomiska och utsläppsmässiga. På leverantörerna ligger dock ansvaret att ta hänsyn till dessa krav innan man går in i projektet och inte bara försöka applicera sina egna produkter på kundens miljö. Om kunden redan har genomfört en energisanering, så finns det ingen anledning att göra om den. Här måste leverantörerna hitta en flexiblare lösning och istället få systemen att tala med varandra”.

Jan säger att det också är viktigt att leverantörernas affärsmodeller främjar utvecklingen och underlättar för kunderna att kunna genomföra ett energieffektiviseringsprojekt.

I många fall är affärsmodellerna inte anpassade för denna typ av projekt, varpå stora initiala investeringar kan kännas svåra att ta då de betalar sig först på sikt. Här jobbar LeaseGreen på ett annorlunda sätt.

”Vi går in och gör analysen, genomför projektet och låter den energimässiga effekten komma.Först därefter tar vi betalt för projektet, som så att säga finansierar sig självt. Det är inte många aktörer som kan klara av att driva en sådan baktung affärsmodell, men vi menar att det är nödvändigt för att driva utvecklingen av branschen mot en hållbar framtid” avslutar Jan.